موضاعاتی که قابلیت ثبت شرکت ندارند

موضوع شرکت چیست ؟

موضوع فعالیت شرکت در اصل حدود فعالیت شرکت را مشخص کرده و بیان کننده‌ی هدف تشکیل شرکت است. موضوع فعالیت شرکت معمولاً با توجه به نظر شرکاء تعیین میشود و در اصل موضوع شرکت است که مشخص می‌کند شرکت در چه قسمتهایی می‌تواند فعالیت داشته باشد .

بنابر قوانین ر ایج تنظیم اساسنامه  در بند 2 اساسنامه  به موضوع فعالیت شرکت اشاره می گردد این موضوع  بیانگر وجود شرکت و اصالت ان می باشد هر کدام از موضوعاتی که در بند ۲ اساسنامه آمده باشد،  در صورتی که با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته باشد، قابل ثبت می باشد .با توجه به مطالب  ارائه شده به اهمیت انتخاب موضوع شرکت پی می بریم بهتر از در ابتدای مراحل ثبت شرکت موضوع شرکت با دقت و بررسی لازم اتخاذ گردد .

معرفی موضوع شرکت در ابتدا ثبت  شرکت ضروری می باشد بسیاری از موضاعات فعالیت شرکت ها قابل ثبت می باشد ولیکن  برخی از موضوعات  فعالیت شرکت ها ممنوع و مجاز نمی باشند.

بنابر این شرکت ها در انتخاب موضوع فعالیت شرکت محدودیتی ندارند مگر مواردی که از نظر قاونی ممنون اعلام گردیده است و به اصطلاح قابلیت ثبت ندارند این موضوعات عبارتند از:

1- ترویج و آموزش علوم غیر اسلامی و غیر دینی

2-خرید و فروش اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و هنری

3- ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای

4- ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر

5- ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی

6- شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی

7- اخذ کمک وجوه برای زلزله زدگان و بلایای طبیعی و حوادث غیر متقرقبه توسط اشخاص حقوقی ممنوع می باشد

8- ساخت،خرید،فروش و حمل مشروبات الکلی

9-و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد

نکته‌ی دیگری که هنگام تعیین موضوع فعالیت شرکت باید به آن توجه داشت این است که عبارات معرفی کننده موضوع شرکت باید گویای نوع فعالیت شرکت باشند. یعنی در موضوع فعالیت شرکت از کلمات و عباراتی مثل  (کلیه فعالیتهای تجاری مجاز )یا  (تولید انواع محصولات ) استفاده نشود.

 

 

ثبت شرکت در ایران