نحوه اعلام عدم فعالیت شرکتها و انجام امور مالیاتی مربوطه

افراد با هدف فعالیت اقتصادی اقدام به ثبت شرکت می نمایند لکن ممکن است به دلایل متفاوت این هدف محقق نگردد و شرکت فعالیت اقتصادی نداشته باشد و حساب بانکی شرکت (و یا در برخی موارد حساب فردی شرکاء ) استفاده نگردد. چنین شرکت هایی می توانند عدم فعالیت خود را به اداره مالیات اعلام نمایند و از قوانین مالیاتی عدم فعالیت شرکت ها استفاده نمایند. لکن توجه داشته باشید که علی رغم عدم فعالیت انجام یکسری امور مالیاتی لازم می باشد و افراد در صورت عدم اطلاع از این امور مالیاتی دچار مشکل خواهند شد.
به طور کلی باید توجه داشت هر شرکت ثبت شده موظف به انجام برخی امور در هر سال می باشد که عدم تعهد به آنها شرکت را مشمول جرایم مالیاتی خواهد نمود.
از مهمترین اقدامات در رابطه با شرکت هایی که در طول سال عدم فعالیت اقتصادی داشته اند عبارت است از:
دریافت دفاتر قانونی سال آینده تا پایان اسفند ماه هر سال و تکمیل اظهارنامه مالیاتی تا پایان تیر ماه هر سال تکمیل و ارجاع به اداره دارایی‌.
توجه داشته باشید که در صورت عدم فعالیت نیز اقدامات مالیاتی فوق ضروری می باشد و با رعایت آن مشمول جریمه مالیاتی نخواهید شد . هرگونه فعالیت اقتصادی شرکت هر چند کوچک باعث می شود مجموعه فعال شناخته شود و نمی توان عدم فعالیت شرکت را اعلام نمود.
جهت اعلام عدم فعالیت شرکت و معافیت مالیاتی به نکات زیر توجه فرمایید :
چنانچه اشاره شد پس از ثبت شرکت مشخصات شما از طریق اداره ثبت شرکتها به اداره دارایی گزارش خواهد شد و در صورت عدم فعالیت لازم است با رعایت یکسری اصول کلی که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد امور مالیاتی خود را به طور صحیح به انجام رسانید و مشمول جریمه مالیاتی نشوید.
1-بنا بر ماده ۱۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات ثبت مکلفند در آخرهرماه فهرست کامل شرکتها و مؤسساتی را که درطول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله درمورد شرکت ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند. حال باید توجه داشت از زمان ثبت تا زمانی که شرکت فاقد فعالیت بود، مراتب باید طی نامه‌ای کتبی درسربرگ شرکت و با مهر و امضاء به واحد مالیاتی مربوطه اطلاع داده شود.
2- خرید هرگونه اموال و اثاثیه و تجهیزات جهت فعالیت شرکت درسال مالی جاری فعالیت محسوب می گردد و طبعا قابل پیگیری است.
3-در شرایط عدم فعالیت شرکت نیز سال دفاتر مالی شرکت را در مهلت مقرر تهیه نمایید .
4- هر سال مالی حتی درصورت نداشتن فعالیت اقدام به پلمپ دفاتر قانونی لازم می باشد و از تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد فعالیت است.
5-صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی نیز لازم است عدم فعالیت خود را به واحد مالیاتی مربوطه ارائه دهند.
6-لازم است به حساب های بانکی شرکت توجه شود چراکه بیانگر میزان فعالیت شرکت ها می باشد و در صورت کارکرد آن شرکت غیر فعال محسوب نمی گردد البته مواردی نیز به عنوان کارمزد های روتین بانک ها می باشد که اهمیت نخواهد داشت.

ثبت شرکت در ایران