نحوه رتبه بندی پیمانکاران در شرکت های پیمانکاری پس از ثبت

مجموعه هایی که به ارائه خدمات طراحی ،نظارت و مشاوره و اجرای امور عمرانی وپیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی ، ابینه و… می پردازند شرکت پیمانکاری نامیده می شوند، این مجموعه ها معمولا طی قرار دادی در مقابل مبلغ و زمان تایین شده در قرارداد انجام این امور را به عهده می گیرند .

شرکت های پیمانکاری بنا بر آیین نامه معاونت راهبردی به 11 گروه اصلی تقسیم می شوند :

ساختمان  ، راه ترابری ، صنعت و معدن ، کشاورزی ، اب ، مرمت اثار باستانی ، کاوش های زمینی ، ارتباطات ، نفت و  گاز، نیرو.

یکی از مهمترین مواردی که در شرکت های پیمانکاری مطرح می باشد رتبه بندی در این شرکت ها است . این رتبه بندی در این گونه شرکت ها معرف توان علمی و تجهیزاتی مجموعه می باشد. این مطلب با هدف بررسی چگونگی اخذ رتبه بندی در شرکت های پیمانکاری می پردازد:

چنانچه اشاره شد این رتبه بندی در واقع نوعی ارزش گذاری با هدف تضمین کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های پیمان کاری می باشد و به مخاطبین این مجموعه ها این امکان را خواهد داد تا شرکت مناسب را جهت انجام پروژه های خود انتخاب نمایند. شرکت های پیمانکاری دارای پنج رتبه  می باشند که 1 بالاترین آن و 5پایین ترین رتبه می باشد . رتبه در این مجموعه ها با توجه به عواملی از قبیل تعداد کادر فنی و مهندسین حاضر ،توان مالی و تجهیزات فنی و….. اعطا می گردد .

شرایط عمومی و کلی جهت ارزیابی صلاحیت پیمانکاران حقیقی:

1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2-عدم سوء پیشینه کیفری

3- ارائه کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت دائم

4-عضویت در سازمان استان

5-عدم سابقه محرومیت، محکومیت یا ممنوعیت از فعالیت های پیمانکاری

6-عدم اشتغال به کار در شرکتهای مشاوره و عدم عضویت در هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات مهندسین مشاوره فعال در رشته مرتبط با درخواست متقاضی برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران

7-شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقوقی

8-شرکت قانونا به ثبت رسیده باشد.

9- هیچ یک  از شرکاء یا مدیران شرکت یا مؤسسه دارای سهام یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای مهندسین مشاور عضو سازمان نباشند.

جهت ارائه تقاضای تشخیص صلاحیت رتبه بندی پیمان کاران حقیقی و حقوقی لازم است متقاضیان فرم تقاضانامخه را تهیه و تکمیل نمایند و به انضمام مدارک و مستندات به واحد رتبه بندی تحویل و جهت پیگیری درخواست رسید مربوطه را دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت اشخاص حقوقی :

1-ارائه روزنامه رسمی تاسیس و تمامی تغییرات احتمالی تا به امروز

2- مدارک ثبتی برابر با اصل مدارک ثبتی شامل آخرین اساسنامه، آخرین اظهارنامه ثبتی یا شرکتنامه و تقاضانامه

3-کپی برابر با اصل آخرین صورتجلسه تغییرات ارائه شده به اداره ثبت

4-کد اقتصادی

5-کپی اجاره نامه یا سند محل شرکت به نام هیئت مدیره و یا شرکت

مدارک مورد نیاز جهت اشخاص حقیقی:

1-کپی شناسنامه

2- کپی کارت ملی

3-کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت جهت متولدین  1328به بعد

4-کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی نفرات امتیاز اور

5-نمونه امضای کلیه نفرات

6-عکس از کلیه افراد

7-اصل گواهی کار از شرکت های مربوطه دارای مدت کار کرد ، نوع پروژه و سمت + اصل پرین بیمه نفرات دارای 3 سال سابقه مرتبط

در انتها این نکته حائز اهمیت را به خاطر داشته باشید که حداقال مدرک تحصیلی برای مدیر عامل لیسانس می باشد و دو سوم اعضاء هیئت مدیره نیز می بایست دارای مدرک لیسانس باشند همچنین چنانچه اشاره شد اخذ کد اقتصادی جهت دریافت رتبه بندی الزامی می باشد.

 

ثبت شرکت در ایران