نحوه ی اعلام تغییر ادرس شرکت ها پس از ثبت شرکت

تغییرات در شرکت ها

ایجاد تغییر در آدرس شرکت ها یکی از رایج ترین تغییراتی است که پس از ثبت شرکت برای هر مجموعه ایی احتمال ایجاد آن وجود خواهد داشت. چرا که در ابتدا جهت ثبت شرکت می بایست محلی را به عنوان اقامتگاه قانونی شرکت به اداره ثبت شرکت ها معرفی نمایید و احتمال تغییر این محل  و جابجایی آن  بسیار است. در ابتدای این مطلب که جهت بررسی این تغییر در شرکت ها تهیه گردیده است لازم اشاره نماییم ایجاد این تغییر پس از ثبت شرکت طبق قانون بلامانع است و البته اعلام آن به اداره ثبت شرکت ها ضروری می باشد .

نحوه ی اعلام تغییر ادرس شرکت ها پس از ثبت شرکت

طبق قانون اقامتگاه افراد حقوقی و حقوقی چنین تعریف شده است:

اقامتگاه افراد حقیقی :اقامتگاه هر شخص حقیقی عبارت است از محلی که شخص در ان سکونت دارد و مرکز امور او نیز در ان جا باشد .

اقامتگاه اشخاص حقوقی:  این اقامتگاه مرکز عملیات مجموعه آنها خواهد بود و از نظر قانون مرکزی است که انجام معاملات تجاری یا هماهنگی معاملات تجاری در ان محل صورت می گیرد. و طبعا در صورتی که شخص حقوقی خوانده دعوای حقوقی واقع شوند این محل  را خوانده می نامند. همچنین معمولا تصمیمات مهم از جمله تنظیم قرارداد ها یا تصویب طرح ها در این محل اتخاذ می گردد.

مواردی که از اقامتگاه افراد حقوقی بدان اشاره شد معرف اهمیت قانونی محل فعالیت شرکت ها و اهمیت اعلام تغییر در آن می باشد. اعلام تغییر در آدرس در تمامی شرکت ها مانند سایر تغییرات به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده قابل ثبت می باشد. البته لازم به ذکر است که اختیار تغییر محل شرکت در تبصره بند 3 اکثر اساسنامه های شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود به هیات مدیره نیز واگذار شده است در این تبصره امده است که هیات مدیره می تواند به هر کجا که صلاح و مصحلت است ادرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید پس تغییر ادرس توسط تصمیم هیات مدیره ( در صورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیات مدیره داده شده باشد ) و یا مجمع عمومی فو ق العاده بلامانع می باشد.

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییر آدرس

1-صورتجلسه ی تغییر آدرس تنظیم شده که به امضای سهامداران و یا اعضای هیات مدیره(با توجه به تصمیم گرفته شده)رسیده باشد .

2-کلیه ی مدارک ثبتی شرکت

3-کلیه ی مدارک تغییرات شرکت(در صورت وجود تغییرات)

مراحل اعلام آدرس جدید (تغییر آدرس)

1- تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا

2-جهت اعلام درخواست خود نسبت به تغییر آدر س شرکت می توانید به سامانه ثبت شرکت خا به نشانی شرکت http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.

3- پس از مراجعه به سامانه مدارک لازم را بارگذاری نماییدو اطلاعات خواسته شده را درج نمایید.

4- ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها

5- مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات

6- ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها

در پایان از همراهی شما عزیزان سپاس گذاریم.

 

 

 

ثبت شرکت در ایران