نحوه ی ثبت شرکت کشتیرانی

کشتیرانی به عنوان اصلی ترین شاخه حمل و نقل دریایی از دیرباز از اهمیت ویژه ایی برخوردار بوده است و هنگامی که سخن از حمل و نقل کالا و یا مسافر میان کشورها باشد حمل و نقل دریایی بویژه از طریق کشتی از اصلی ترین راه های حمل و نقل است.

البته حمل و نقل دریایی دارای ویژه گی های خاص خود می باشد به طور مثال معمولا کالاهایی از طریق دریا و با کشتی های باری انتقال می یابند که حجم زیادی دارند و زمان طولانی سفر دریایی تاثیری بر آنها نخواهد گذاشت ،فعالیت هایی مانند: حمل مایعات و  گاز ، حمل و نقل کالاهای خاص تجاری ، فراورد ه های نفتی ، حمل کالا به صورت عمده ، سوخت رسانی و ……

کشور عزیزمان ایران با توجه به داشتن مرزهای آبی با چندین کشور و دارا بودن بندر گاههای بزرگ دارای صنعت توسعه یافته کشتیرانی می باشد و حمل و نقل دریایی یکی از روش های پر کاربرد حمل و نقل در ایران است.

ثبت شرکت فعال در زمینه کشتیرانی نیازمند اخذ مجوز می باشد که بنابر قوانین 2 آیین نامه مجوز مربوطه از سازمان بنادر و کشتیرانی صادر می گردد.

شرکت های کشتیرانی معمولا در موارد ذیل فعال می باشند و به ارائه خدمات مشغولند:

1- انجام امور مربوط به ورود و خروج کشتی های در بنادر و حوزه مربوطه از قبیل اعلام نمایندگی به بندر، درخواست ورود و خروج ، ارائه اطلاعات مورد نیاز بندر و پرداخت حقوق، عوارض و هزینه های بندری متعلق به کشتی حسب مقررات مربوطه.

2-تدارک خدمات مورد نیاز کشتی و کارکنان آن در زمان حضور در بندر و محدوده های مربوط

3-انجام ترتیبات لازم جهت تخلیه ، بارگیری ، بارشماری و تحویل کالا و کانتینر حسب مورد از طریق اشخاص مجاز.

4-انجام ترتیبات لازم جهت تهیه و تکمیل اسناد محموله های وارده یا صادره از / به بنادر به منظور انجام تشریفات گمرکی از جمله تنظیم صورتجلسات کسر و اضافه تخلیه و صدور ترخیصیه و تقاضای اصلاح مانیفیست.

5- اخذ کرایه حمل و سایر مطالبات مربوط به کشتی ، کانتینر یا محموله به نمایندگی از طرف خط مربوطه

6-بازاریابی در امور حمل و نقل دریایی و صدور اسناد حمل از طرف موسسه کشتیرانی مربوطه

7-انجام تشریفات ترانزیت کالا اعم از ترانزیت داخلی ، خارجی و فعالیت های کارگزاری در مورد محمولاتی که مقصد آن در بارنامه دریایی بندر ورودی نبوده و یا مقصد داخلی یا خارجی مشخصی باشد.

8-سایر فعالیت هایی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه توسط شرکت نمایندگی کشتیرانی انجام می گردد.

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت کشتیرانی عبارتند از  :

1-نسخه اصل اساسنامه که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد.

2-نسخه اصل شرکتنامه که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران امضا شده باشد.

3-نسخه اصل اظهارنامه ( تقاضانامه ) که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد.

4-نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد.

5-نسخه اصل صورتجلسه هیات مدیره ( در صورت داشتن هیات مدیره )

ثبت شرکت در زمینه کشتیرانی نیازمند دارا بودن یکسری ویژه گی از سوی متقاضیان  می باشد که برخی از آنها عبارت از صلاحیت های عمومی متقاضیان است و برخی دیگر مواردی است که لازم است متقاضیان(مدیر عامل) جهت ثبت شرکت در زمینه کشتیرانی واجد این شرایط باشند یا آن را کسب نمایند .

 شرایط مورد نیاز مدیر عامل شرکت کشتیرانی 

صلاحیت عمومی :

1-تابعیت ایران

2-حداقل سن 25 سال

3-انجام خدمت نظام وظیفه با معافیت دائم

4-عدم سوء پیشینه کیفری

5-عدم اعتیاد به مواد مخدر

6-عدم اشتغال به کار در دستگاه های دولتی و نداشتن سمت مشابه در سایر شرکت ها.

صلاحیت های حرفه ای مدیر عامل و مدیر شعبه

– دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی.

4- سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی و گذراندن دوره های آموزش مربوط بر اساس دستورالعمل سازمان بنادر و کشتیرانی .

در صورت تمایل به راه اندازی شعبه لازم است فردی به عنوان مدیر شعبه معرفی گردد که می بایست حائز شرایط ذیل باشد :

-دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم باشد

-دارا بودن  2 سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی و یا گذراندن دوره های آموزشی مربوطه ذیل بر اساس دستورالعمل سازمان بنادر و کشتیرانی .

 

 

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران