نقش ثبت شرکت در حقوق تطبیقی چیست

حقوق طبیقی بنا به تعریف حقوقدانان عبارت است از مطالعه ی حقوق دو و یا چند کشور که با توجه به این مطالعات می توان وجوه اشتراک و افتراق این قوانین را دریافت. این مطالعات یکی از مهمترین رشته ها در علم حقوق می باشد و حقوقدانان با مطالعه در این زمینه می توانند از قوانین رایج در سایر کشورها مطلع گردند. یکی از مباحثی که در هر یک از کشورها دارای شباهت و تفاوت های بسیاری می باشد، قوانین حقوقی ثبت شرکت هاست که این مطلب با هدف بررسی حقوق طبیقی در این زمینه تدوین گردیده است.
در حقوق طبیقی ،مقررات کشورهای گوناگونی بررسی گردیده است ، بررسی و تحلیل قوانین کشورهایی از قبیل فرانسه ، انگلستان و امریکا به عنوان برترین کشورها در این باب و شباهت ها و تفاوت های قابل توجهی که قوانین مربوط به تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی در این کشورها وجود دارد، موجب دستیابی به درک بهتری از قوانین رایج در دنیا گردیده است و موجب تحولات مثبتی در قوانین رایج در کشور ما گردیده است .
در ادامه این مطلب جهت آشنایی اولیه با نظام حقوقی و شرایط و قوانین ثبت شرکت در برترین کشورهای دنیا ،به بررسی و مقایسه نظام حقوقی کشورهای المان، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت :

مروری بر قوانین ثبت شرکت در کشور فرانسه

مجموعه قوانین حقوقی و ثبت شخصیت حقیقی در کشور فرانسه در قانون سال 1966 فرانسه تدوین گردیده است که قوانین ثبتی فعلی آن کشور را تشکیل می دهد. (آیین نامه ی اجرایی 23 مارس 1967 که به موجب ماده ی 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده نیز قانون 1966 را تکمیل کرده است) در این کشور و بنا بر این قوانین شخصیت حقوقی تنها با ثبت کردن شرکت اعطا می گردد، اگر شرکت پس از ثبت ،معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت، و با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله تاثیری در معامله نداشته چون ،موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند.

قوانین ثبت شرکت در فرانسه

لذا در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت و یا شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته شده است.

قوانین ثبت کردن شرکت در کشور انگلستان

قوانین ثبت در انگلستان نیز مانند کشور فرانسه پس از تدوین اصلاحات بسیاری داشته است، یکی از مهمترین این تحولات اجباری اعلام گردیدن ثبت شرکت و همچنین نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار آن می باشد.

ثبت شرکت در انگلستان

یکی از مهمترین قالب های ثبت شرکت ها در قانون این کشور شرکت سهامی می باشد و قانون انگلستان تاکید بسیاری بر آگاهی سهامداران از امور اداره شرکت دارد .

قوانین ثبت شرکت در کشور امریکا

شرکت های سهامی که در کشور آمریکا به ثبت می رسند و CORPORATIONS نامیده می شوند ، در صورت به ثبت رساندن با اساسنامه شان شخصیت حقوقی پیدا می کنند. در قوانین این کشور نیز مانند انگلستان سهامداران در اداره شرکت دارای آزادی بسیاری می باشند ، تأسیس و اداره ی شرکت های سهامی مطابق حقوق ایالات است.
قوانینی که بدان اشاره گردید در کشورهایی نظیر هلند ،ایتالیا ،اسپانیا ، پرتغال و بلژیک و ….دارای شباهت های بسیاری می باشد.. به طور کلی می توان گفت که قوانین بسیاری از کشورها با توجه به قوانین کشورهای فوق تدوین گریده است ، که البته قوانین ثبتی این کشورها نیز با توجه به نیازهای جامعه همواره دارای تحولاتی بوده است ،بطور مثال قوانین کشورهای بلژیک و ایتالیا در ابتدا با توجه به قوانین کشور فرانسه تدوین گردیده و سپس با توجه به نیاز اجتماعی آنها اصلاح گردیده است.

قوانین ثبت شرکت در امریکا

با توجه به این امر میتوان به صحت این امر که حقوق شرکت های سهامی هر کشوری، به ناچار از آورده های همه ی کشورهای جهان تشکیل می شود ،پی برد در این میان کشور ما نیز همانند سایر کشورها ،در پاره ایی از موارد دارای قوانین مشابهی می باشد.
نخستین قانونی که در کشور ما در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است. بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری به اختصار بیان شده است. قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت کردن شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.

قوانین و آیین نامه های ثبت انواع شرکت در ایران

در رابطه با ثبت انواع شرکت ها، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز تصویب شده است که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم :
-قانون حق الثبت شرکت های بیمه(مصوب آذر ۶/۹/۱۳۱۰)
-آیین نامه ی قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه(مصوب آذر ۱۳۱۰ و اصلاح شده در بهمن ۱۳۱۱)
-آیین نامه ی قانون ثبت شرکت های بیمه(مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱)
-آیین نامه ی شماره ی ۵۱۵۸۳(مصوب اسفند ۱۳۲۷، راجع به ایجاد «اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات)
-نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها (مصوب ۲/۳/۱۳۱۰ با اصلاحیه های بعدی آن راجع به ایجاد «دایره ی ثبت شرکت ها» در تهران) و طرح اصلاحی
-آیین نامه ی ثبت شرکت ها(مصوب شهریور ۱۳۴۰، راجع به تغییر نام «اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»

با سپاس از همراهی شما عزیزان

ثبت شرکت در ایران