نقش مدیران پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود

یکی از دغدغه های اصلی افراد جهت ثبت و تشکیل یک شرکت ،مسئولیت های قانونی و تعهدات ناشی از آن می باشد، تعهدات افرادی مانند مدیران و شرکای اصلی در شرکت های ثبت شده در قالب های متفاوت با یکدیگر متفاوت است و در این میان مسئولیت و تعهدات افراد در شرکت با مسئولیت محدود چنانچه از نام آن بر می آید نسبت به سایر شرکت ها محدود تر می باشد، این بدین معناست که در این شرکت تعهدات افراد در مقابل دیون احتمالی شرکت به اندازه سرمایه اولیه آنها می باشد و نه بیشتر و در صورت بروز مشکلات و خسارات ،ضرری متوجه دارایی شخصی افراد نخواهد شد ، شاید به همین دلیل است که این نوع شرکت یکی از رایج ترین قالب های قابل ثبت در ایران می باشد.

 

نقش مدیران در شرکت
این نوع شرکت در ماده 94 قانون تجارت چنین تعریف شده است:
شرکت بامسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
شرکت های با مسئولیت محدود یکی از انواع شرکت هایی است که شخصیت شرکاء در آن اهمیت بسیاری دارد و به اصطلاح از انواع شرکت اشخاص می باشند و اعتبار افراد موسس در شرکت به عنوان یک رکن اساسی مطرح می باشد. یکی دیگر از عوامل تایین کننده در اعتبار شرکت های ثبت شده در قالب مسئولیت محدود دارایی و سرمایه اولیه شرکت می باشد.
چنانچه اشاره گردید شخصیت ها در این شرکت ها دارای اهمین بسیاری است بنابراین این مطلب با هدف بررسی نقش و مسئولیت مدیران پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود تهیه گردیده است:
به موجب ماده 104 قانون تجارت: شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد .
این نوع شرکت با توجه به خصوصیات آن معمولا در بین دوستان و یا خانواده تشکیل می گردد.
جهت انتصاب مدیران در شرکت با مسئولیت محدود قانون گذار شرایط خاصی را مشخص ننموده است و برخلاف شرکت های سهامی بحثی از هیات مدیره و مدیر عامل وجود ندارد. بنا بر قوانین مدیران این شرکت می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند و در صورتی که این مدیران در حین تشکیل شرکت معین نگردند بنا بر ماده 106 قانون تجارت انتخاب می گردند. چنانچه اشاره شد شرکت با مسئولیت محدود با دو نفر شریک قابل ثبت می باشد و در صورتیکه شرکاء دو نفر باشند و در انتخاب مدیر توافق نداشته باشند یا بنا به رای شرکت منحل می گردد و یا این که هر کدام در مقابل ثالث مدیر مستقل می باشند.
بطور کلی مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می توانند ؛یک یا چند نفر باشند، موظف و یا غیر موظف باشند بین شرکاء یا خارج از آنها انتخاب شوند و مدت مسئولیت آنها محدود یا غیر محدود باشد.

مسئولیت و اختیارات مدیران شرکت بامسئولیت محدود

در شرکت ثبت شده در قالب با مسئولیت محدود اختیارات مدیران را تنها به موجب اساسنامه می توان محدود نمود و محدودیت طبق اساسنامه هم در مقابل ثالث و هم بین شرکا صحیح است و در صورتی که مسئولیت مدیران با تصمیم مجمع عمومی و یا قراری دیگر محدود گردد ، این تصمیم تنها در میان اعضای شرکت معتبر خواهد بود و در در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.به طور مثال در صورتی که یکی از مدیران معامله ایی بیش از مبلغی که در اساسنامه ذکر شده باشد، انجام دهد شخص ثالث می تواند به شرکت مراجعه کند و پس از ان شرکت برای جبران خسارت به مدیر متخلف مراجعه می کند.
وظایف کلی مدیران در شرکت با مسئولیت محدود نیز علاوه بر تلاش برای اداره شرکت و پیشبر اهداف اصلی شرکت چنین تعریف شده است:
1- رعایت کلیه مقرراتی که طبق قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است .
2- تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در پایان هر سال .
3- دعوت شرکاء برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت .
4- تقسیم سود ویژه شرکت در پایان هر سال بین شرکاء.
5- منظور نمودن حداقل 5% از سود ویژه شرکت در هر سال به عنوان سرمایه احتیاطی تا زمانیکه مبلغ سرمایه احتیاطی به یک دهم سرمایه شرکت برسد. زیرا ماده 113 قانون تجارت مقرر می دارد : ” مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است.
6- حضور در جلسات شرکاء و مجامع عمومی شرکت و دادن هر گونه توضیحی راجع به امور شرکت .
7- اجرای تصمیماتی که شرکاء طبق قانون و اساسنامه شرکت برای امور شرکت اتخاذ کنند .
8- انجام کلیه مقررات قانونی که بر عهده شرکت است.

ثبت شرکت در ایران