نکات ضروری در رابطه با رایج ترین تغییرات شرکت پس از ثبت شرکت

تغییر موضوع شرکت یکی از رایج ترین تغییراتی است که بعد از ثبت شرکت اتفاق می افتد که در این مقاله به آن پرداخته ایم. در هنگام ثبت شرکت برخی از تصمیمات توسط شرکاء اتخاذ می گردد و به ثبت قانونی می رسد ،مواردی از قبیل ؛نام شرکت ،موضوع شرکت ، سرمایه اولیه، آدرس شرکت و…… ،که پس از گذشت مدتی ممکن است به دلایل مختلفی تغییری در هر یک از اینها ایجاد گردد که لازم است مجددا با رعایت اصول و قوانین به ثبت قانونی برسد، یکی از مهمترین و اصلی ترین این تغییرات ،تغییر در موضوع فعالیت شرکت می باشد ،موضوع فعالیت شرکت در واقع تایین کننده فعالیت اصلی شرکت وبه عبارتی هدف از ثبت شرکت می باشد .
موضوع شرکت ،تایین کننده حدود و نوع فعالیت شرکت است، در معرفی موضوع فعالیت شرکت محدودیتی وجود ندارد و می توان دایره وسیعی را برای فعالیت یک شرکت معرفی نمود که البته در رابطه با انتخاب موضوع شرکت،فعالیت در برخی از موضوعات ممنوع اعلام گردیده وبرخی دیگر با کسب مجوزهای لازم امکان پذیر می باشد.
هنگامی که یک شرکت موضوع فعالیت خود را در زمان ثبت تایین و ثبت نماید، پس از ثبت با رعایت قوانین، مجاز به ایجاد تغییرات و همچنین الحاق موضوع فعالیت به موضوع اصلی خواهد بود. که البته در رابطه با تغییر موضوع شرکت توجه به نکات ذیل الزامی باشد:
1-چنانچه اشاره گردید تغییرات در خصوص موضوع فعالیت در کلیه شرکت ها طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.
2-در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده 99 الزامی است.
3-چنانچه موضوع انتخاب شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد، اقدام جهت دریافت مجوز الزامی است.
4-چنانچه موضوع جدید نیازمند مجوز است،باید شماره مجوز در موضوع درج شود.
5-موضوعی انتخاب شده باید مشروع و قانونی باشد. برخی از موضوعات ممنوع برای فعالیت عبارتند از :

خرید و فروش اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و هنری
ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای
ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر
ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی
ترویج و آموزش علوم غیر اسلامی و غیر دینی
شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی
اخذ کمک وجوه برای زلزله زدگان و بلایای طبیعی و حوادث غیر متقرقبه توسط اشخاص حقوقی ممنوع می باشد.
ساخت،خرید،فروش و حمل مشروبات الکلی
و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.
6-در تنظیم الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت می باشد حائز اهمیت است.
7-موضوع فعالیت شرکت های تعاونی به صورت تک موضوعی می باشد.
8- مراحل تغییر موضوع شرکت با توجه به قالب شرکت،اعم از سهامی خاص یا با مسئولیت محدود متفاوت است.
9-چنانچه موضوع شرکت کلاَ تغییر یابد یا مواردی در آن اصلاح گردد یا مواردی به آن الحاق گردد،تهیه و تدویت صورتجلسه الزامی می باشد.
10-لازم است صورتجلسه در چند نسخه تنظیم گردد و کلیه صفحات به امضاء هیات رییسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
11- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
12-نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره مربوطه شود.
13-صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره مربوطه شود.

ثبت شرکت در ایران