نکات مهمی درباره اطلاعات ثبت شرکت ها

در این مطلب قصد داریم تا برخی از اطلاعات کلی ثبت شرکت ها را در اختیار شما مخاطبین محترم قرار دهیم، در ابتدا لازم به ارائه تعریف کوتاهی از ماهیت شرکت بپردازیم:
قوانین رایج بر فعالیت های اقتصادی ،تجاری ، بازرگانی و ثبت شرکت ها در ایران با نام قوانین تجارت شناخته می شود و بنا بر این همین قوانین دو نوع شرکت در ایران وجود دارد.

1- شرکت مدنی

این شرکت به مواردی اطلاق می گردد که که دو یا چند نفر باهم مالک شی واحد باشند به نحوی که نتوانیم قبل از تقسیم ، سهمِ هرکدام را مشخص کنیم و همه ‌ی شرکا در تمامی مال شریک هستند و بدون اجازه شرکای دیگر حق تصرف مادی در آن را ندارند: (مانند حقوقی که وارثین بر اموال متوفی دارند ) چون همه در کل مال شریک هستند و نمی ‌توان تایین نمود کدام بخش مربوط به کدام وارث است تا زمانی که تقسیم به عمل آید.

2- شرکت تجاری

این مطلب به بررسی این نوع شرکت می پردازد ، البته در قانون تجارت تعریف دقیقی از شرکت تجاری ارائه نشده است، لکن از همین قوانین می توان چنین برداشتی از ماهیت شرکت های تجاری داشت ؛ شرکت در واقع عبارت است از مشارکت چندین نفر اعمم از حقیقی و حقوقی که در کنار هم برای دسترسی به اهدافی خاص تلاش می کنند. چنین مجموعه ایی از زمان ثبت قانونی یک شخصیت حقوقی به حساب می آید و لازم است در چهارچوب قوانین فعالیت نماید و در مقابل قانون نیز از این مجموعه ها حمایت های لازم را به عمل می آورد.
شرکتهای تجاری دارای شخصیتی مستقل از شخصیت شرکا هستند.
طبق ماده بیست قانون تجارت شرکت ها ی تجاری به هفت دسته تقسیم شده اند که عبارتند از:

1-شرکت سهامی (عام و خاص )2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط غیر سهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
در ادامه جهت آشنایی شما ،به ارائه تعاریف کوتاهی از هر یک از هفت قالب قابل ثبت در قوانین تجارت خواهیم پرداخت :
شرکت سهامی
شرکتی است که سرمایه آن به قطعات کوچک تر به نام سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست% شرکت سهامی خود به دونوع شرکت سهامی عام وخاص تقسیم می شود؛
شرکت سهامی عام
در این نوع شرکت موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. حداقل شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است.حداقل سرمایه پانصد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام آنهاست و نه بیشتر.
شرکت سهامی خاص
در این نوع شرکت تمام سرمایه در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است .حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص 3 نفر است.حداقل سرمایه صد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.
شرکت با مسئولیت محدود
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء در مقابل دیون احتمالی شرکت فقط به میزان سرمایه خود مسئولیت دارد ،سرمایه در این شرکت به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود.
شرکت تضامنی
شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا جند نفر با مسئولیت تضامنی بشکیل می شود : اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد. هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت است که برای امور تجارتی و تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می گردد.در این نوع شرکت سهام منتشر نمی گردد و مسئولیت شرکاء با مسئولیت محدود مانند قوانین شرکت با مسئولیت محدود است و مسئولیت شرکاء ضامن مانند شرکت های تضامنی .
شرکت مختلط سهامی
شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک است ضامن تشکیل می گردد. به عبارتی این شرکت ترکیبی از شرکت های سهامی و تضامنی می باشد.
شرکت نسبی
شرکت نسبی را قانون تجارت در ماده 1863 به این طریق تعریف می نماید: «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت نامی مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده». این شرکت دارای ش  باهت ها و تفاوت هایی با شرکت تضامنی می باشد.
شرکت تعاونی
شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود.
– تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از 7 عضو کمتر باشد.
پس از توضیحاتی که در رابطه با انواع شرکت تجاری قابل ثبت در قانون ایران ارائه گردید لازم است اشاره شود که این شرکت ها با توجه به میزان مسئولیت شرکاء و سرمایه شرکت به دو دسته بندی ؛ (شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص) تقسیم نموده اند .
شرکت های سرمایه؛ شرکت هایی هستند که در آن تنها سرمایه مورد توجه است و شرکاء وسرمایه گذاران نقش چندانی در آن ندارند، و تنها تا میزان سرمایه ای که در شرکت سرمایه گذاری کرده اند، مسئول تعهدات و دیون احتمالی شرکت هستند، در چنین شرکت هایی سهام قابل انتقال است ، و بعد از فوت شرکاء انتقال اوراق به ورثه آن ها ممکن است. شرکت های سهامی خاص و سهامی عام و شرکت های مختلط سهامی از شرکت های سرمایه هستند .
اما شرکت ها ی اشخاص ؛در این نوع شرکت شخصیت شرکاء اهمیت ویژه ایی دارد و در واقع مجموعه یا شرکت از اعتبار شرکاء اعتبار کسب می نماید. و سرمایه شرکت در میزان اعتبار آن بی تاثیر است .در این نوع شرکت ها ،مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و مسئولیت، شرکت نامحدود و تضامنی است و در صورت بروز هرگونه مشکل و یا خسارت اشخاص ثالث جهت دریافت طلب خود می توانند به هریک از شرکاء مراجعه نمایند و طلب خود را درخواست نمایند. در چنین شرکت هایی به دلیل اهمیت شخصیت شرکاء، سهام بدون رضایت سایر شرکاء قابل انتقال نیست و بدون رضایت سایر شرکاء بعد از فوت به (وارث شرعی ) هم قابل انتقال نمی باشد و در مواردی با خروج یکی از شرکاء ،شرکت منحل اعلام می شود.
به طور مثال ؛ شرکت تضامنی و نسبی ، شرکتهای مختلط غیر سهامی در دسته بندی شرکت اشخاص قرار می گیرند.
در رابطه با ثبت شرکت توجه داشته باشید که در انتخاب قالب مناسب جهت ثبت شرکت دقت و مطالعه کافی داشته باشید تا با توجه به نوع فعالیت و روابط بین شرکاء و…… قالب مناسب را جهت فعالیت خود برگزینید.
مرجع ثبت شرکت در ایران نیز اداره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد که در حال حاضر جهت رفاه حال مراجعین سامانه ایی را جهت ثبت اینترنتی شرکت به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir معرفی نموده است ، که از طریق مراجعه به این سامانه و کسب برخی اطلاعات اولیه می توانید شرکت خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری به ثبت برسانید.
در پایان از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم.

ثبت شرکت در ایران