نکات مهم ثبت شرکت تضامنی

انواع قالب های قابل ثبت در قانون تجارت از نظر اهمیت دو فاکتور شخصیت و یا سرمایه در آنها به دو دسته؛ شرکت های سرمایه و یا اشخاص تقسیم می گردند .
در شرکت های سرمایه میزان سرمایه شرکت در شکل گیری و روابط شرکا و میزان مسئولیت آنها تاثیر گذار است .در چنین شرکت هایی مسئولیت شرکاء در مقابل دیون احتمالی شرکت به میزان سرمایه آنها در شرکت می باشد و نه بیشتر. به طور مثال شرکت های سهامی خاص و سهامی عام و شرکت های مختلط سهامی از شرکت های سرمایه می باشند.
در نوع دوم که به شرکت های شخصیت معروف هستند ،اعتبار و شخصیت شرکاء عامل تایین کننده ایی در شرکت می باشد، و مسئولیت شرکاء در مقابل شرکت و دیون احتمالی آن بدون محدودیت و به عبارتی تضامنی است . شرکت تضامنی و نسبی و همچنین شرکت های مختلط غیر سهامی از گروه شرکت های اشخاص می باشند.
یکی از انواع قالبهای تجاری قابل ثبت در قانون تجارت که در دسته بندی شرکت های اشخاص قرار می گیرد ،شرکت تضامنی هستند. این نوع شرکت بنا بر ماده 116 قانون تجارت چنین تعریف شده است:
شرکت تضامنی شرکتی است که تحت نامی مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد . واژه تضامنی در چنین شرکت هایی بدین معناست که ، در هنگام بروز مشکلات و خسارات احتمالی در این مجموعه ها در صورتی که سرمایه شرکت برای جبران خسارات کافی نباشد ،هریک از شرکاء به تنهایی مسئول تامین دیون شرکت می باشند و هیچ قرار داذی خارج از این قانون بین شرکاء ارزش قانونی نخواهد داشت .
بنابراین قوانین در هنگام تاسیس یک شرکت تضامنی توجه به شخصیت و اعتبار شرکاء بسیار حائز اهمیت است و معمولا چنین شرکت ها توسط افرادی که شناخت و اعتماد کافی به یکدیگر دارند ،تاسیس می گردد.
جهت تاسیس شرکت تضامنی دو نکته بسیار مهم لازم الاجراست ،یک تنظیم شرکتنامه مطابق قانون ،دو تقویم و تحویل تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی.
همچنین تنظیم اساسنامه نیز لازم است ،در اساسنامه شرکت های تضامنی موارد اساسی شرکت درج می گردد که این موارد عبارتند از ؛
تعیین نام: انتخاب اسم ،در شرکت های تضامنی،که اعتبار و شخصیت شرکا در آن بسیارحائز اهمیت است، دارای قوانین خاصی می باشد . بطوری که درقانون تجارت ماده 117 اشاره شده است که در انتخاب نام شرکت های تضامنی لازم است عبارت نام تضامنی به همراه نام یکی از شرکا ذکر شود .مانند ؛( شرکت تضامنی برادران حسینی) یا (شرکت تضامنی اکبری و پسران ) درصورتی یک شریک از شرکت خارج و یا فوت گردد نام شخص حذف شده و نام یکی از سایر شرکا جایگزین می گردد.
موضوع شرکت تضامنی:شرکت های تضامنی لزوما جهت فعالیت های تجاری ثبت می گردند به همین دلیل به موضوع خاصی در اساسنامه اشاره نمی شود. در اینگونه شرکت ها مدیر شرکت ها به عنوان وکیل مجموعه شناخته می شود و تمام اختیارات در اختیار وی می باشد .
– مدت فعالیت شرکت که می تواند محدود یا غیر محدود اعلام گردد.
– آدرس و کد پستی شرکت و هر یک از شرکاء
– سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکاء با درج نام شرکاء
– شرایط تقسیم سود و زیان باید اشاره کرد سود شرکا به میزان سهم الشرکه انها است . زیان نیز در شرکت تضامنی به میزان سهم الشرکه می باشد .
– قوانین مربوط به فوت شرکاء و یا خارج شدن آنها از شرکت نیز می بایست تایین گردد که در چنین شرایطی نام شریک دیگری جایگزین نام شریک غایب می گردد.
-شرکت تضامنی بنا بر تصمیم گیری شرکاء می تواند توسط فقط یک مدیرعامل اداره گردد، بدون اینکه دارای هیئت مدیره باشد ،همچنین می تواند دارای هیئت مدیره نیز باشد و مدیرعامل و یا اعضاء هیئت مدیره می توانند از خارج از شرکا شرکت انتخاب شوند. که تصمیم اتحاذ شده توسط شرکاء نسبت به این موضوع نیز می بایست در اساسنامه قید شود.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی عبارتند از :

1-ارائه دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
2-ارائه دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
3-ارائه دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
4-ارائه اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
5-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظارت(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
6-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
7-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
8-ارائه دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
9-ارائه دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
10-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری (در صورتی که انجام امور ثبت شرکت به وکیل واگذار شده باشد.)
چنانچه اشاره گردید یکی دیگر از اسنادی که تنظیم آن جهت ثبت شرکت تضامنی لازم می باشد ،شرکتنامه است در این سند به حدود مشارکت و وظایف ، اختیارات ، حقوق هر یک از شرکا بطور واضح اشاره می گردد .توجه داشته باشید که شرکتنامه باید در دفتر ثبت شرکت ها به ثبت قانونی برسد و جهت اطلاع عموم آگهی گردد (ماده 47) در غیر این صورت ارزش قانونی نخواهد داشت.
مطلبی که در شرکتنامه به آن اشاره می گردد عبارتند از؛
– نام شرکت
– نوع شرکت
-مراکز اصلی شرکت یعنی ادرس و نشانی شرکت
-اسامی یا موسسین ( محل اقامت انها ،مدارک شناسایی انها ،)
-سرمایه شرکت اعم نقدی و غیر نقدی
– میزان سهم هر کدام از شرکا
-نام مدیران شرکت و اختیارات انها ، و اسامی اشخاصی که در مواقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود و زیان شرکت دارای حق امضا ،هستند و همچنین نام بازرسان شرکت.

مقالات مرتبط با موضوع:

ثبت شرکت در ایران