نکات مهم قبل از ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود.

شرکت های تعاونی هم به لحاظ شکل عضویت و هم از نظر نوع فعالیتشان تقسیم بندی های مختلفی پیدا می کنند.

انواع شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت

الف – شرکت های تعاونی عام : شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد بوده و موسسین آن بایستی سهام آن را به عموم مردم عرضه نمایند.

ب- شرکت های تعاونی سهامی خاص: شرکتی است که عضویت آن منحصر به گروه های خاصی از قبیل کارگران، کارمندان، ایثارگران ، زنان و … می باشد . در نتیجه سهام شرکت فقط به افراد واجد شرایط واگذار می گردد.

انواع شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت :

الف- شرکت تعاونی تولید : کار اصلی و مهم این تعاونی ها ، تولید کالا و محصول است . در شرکت های تعاونی تولید، اعضاء شرکت کار و دستمزد دریافت می کنند. شرکت های تعاونی تولید در بخش های گوناگون کشور مانند صنعت، کشاورزی، معدن و … به فعالیت مشغول هستند.

ب- شرکت های تعاونی توزیع : این شرکت ها در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازهای اعضاء فعالیت می کنند. شرکت های تعاونی توزیع انواع گوناگونی دارند و هدف تمام آن ها این است که با مرغوب ترین کیفیت و مناسب ترین قیمت احتیاجات اعضاء خود را برآورده سازد.

نکات مهم قبل از ثبت شرکت تعاونی 

1- وفق ماده 6 قانون بخش تعاونی ، ” حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون برسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد “.

2- به موجب قانون بخش تعاونی ، فقط اشخاص حقیقی ، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت این شرکت ها پذیرفته نمی شوند. بنابراین دولت ، وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی و شرکت های دولتی نمی توانند به عنوان عضو در یک شرکت تعاونی وارد شوند.

3- شرایط عضویت در شرکت تعاونی عبارت است از :

داشتن تابعیت ایران ؛ عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر ؛ خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه ؛ درخواست کتبی عضویت ؛ تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛ عدم رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛ عدم عضویت در تعاونی مشابه .

شرایط فوق ، شرایط عمومی محسوب می شود . علاوه بر شرایط فوق ، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را به عنوان شرایط اختصاصی ، برای عضویت پیش بینی کند. ایضاَ کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید در نظر گرفته شود.

4- شرکت تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان ذیل است :

مجامع عمومی ؛ هیئت مدیره و بازرسی .

5- موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند در صورت نیاز باید در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کند، شرکت کنند.

6- برای تشکیل هر شرکت باید اساسنامه آن تنظیم و اهداف آن مشخص گردد.

7- وفق ” دستورالعمل تشکیل تعاونی ها “، حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی عام و خاص، به ترتیب یکصد میلیون ریال و ده میلیون ریال تعیین می گردد. لازم به توضیح است، هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد ، تقویم و تسلیم شده باشند.

در مورد سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت می توان گفت که :

الف- سهم کلیه اعضاء در تامین سرمایه شرکت برابر است مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نموده باشد که بعضی از اعضاء سهم بیشتری پرداخت نمایند.

ب- مسئولیت مالی اعضاء تعاونی محدود به میزان سهام یعنی سرمایه ای است که سپرده اند مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

8- ثبت تعاونی به وسیله درج آگهی در ” روزنامه رسمی ” به اطلاع عموم می رسد. عندالاقتضا می توان علاوه بر روزنامه رسمی در یکی از روزنامه های محلی یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی نیز ثبت آن را اعلام کرد. ( شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی معاف اند ).

9- هیئت مدیره تعاونی پس از ثبت باید از وزارت تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرد و پس از اخذ پروانه تاسیس است که شرکت تعاونی می تواند به فعالیت بپردازد.

10- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی به موجب قانون برای تشکیل و ثبت باید مدارک ذیل را ارائه نمایند :

– صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء هیئت مدیره منتخب و بازرسان

– اساسنامه مجمع عمومی

– درخواست کتبی ثبت

– طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون

– رسید پرداخت مقدار سرمایه ای که تادیه آن لازم است.

– مدارک مربوط به دعوت در خصوص عضویت افراد واجد شرایط

– اولین هیئت مدیره منتخب پس از اعلام قبولی با رعایت تشریفات مقرره مکلف به ثبت تعاونی می باشند.

– اداره ثبت شرکت ها نیز پس از دریافت اسناد و مدارک مربوطه موظف است که تعاونی را ثبت نماید.

ثبت شرکت در ایران