هفت اصل مهم در ثبت شرکت تضامنی

یکی از انواع شرکت های قابل ثبت در قانون تجارت ،شرکت تضامنی می باشد اینگونه شرکت در واقع مجموعه ایی است که تحت نام خاص جهت امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد . واژه تضامنی در اینگونه شرکت بدین معناست که در صورت بروز بدهی و کافی نبودن دارایی شرکت ،هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام دیون و بدهی ها هستند .
بنابراین و با توجه به مسئولیت سنگین شرکاء در چنین قالبی، شخصیت شرکاء در ثبت و اداره چنین شرکتی اهمیت بسیاری زیادی دارد و به عبارتی شرکت های تضامنی را می توان در دسته بندی شرکت های اشخاص جای داد ،چرا که شخصیت شرکاء در شکل گیری و اداره این شرکت ها نقش بسیار مهمی دارد .به همین دلیل معمولا اینگونه شرکت ها بین افراد مورد اعتماد و نزدیک مانند؛خانواده و یا دوستان و افراد مورد اعتماد شکل می گیرد.

– نحوه ی تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

– شرکت تضامنی چیست و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی؟

جهت تشکیل و ثبت شرکت های تضامنی لازم است ،از هفت اصل و قانون اصلی ثبت اینگونه شرکت مطلع باشید:
1-در نام گذاری این شرکت بنا بر ماده 117 قانون تجارت لازم است عبارت (شرکت تضامنی ) و لاقل اسم یک نفر شرکا ذکر گردد و در صورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکا نباشد باید از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، عبارتی مانند (شرکت تضامنی برادران ) قیدگردد.
2-همچنین بنا بر ماده 195 قانون تجارت جهت ثبت شرکت تضامنی شرکا باید شرکت نامه را تنظیم و و به صورت سند رسمی ثبت نمایند .
3-توجه داشته باشید که در تنظیم سند شرکت نامه می بایست اطلاعاتی از قبیل ؛ نام ، نوع ، موضوع ، مرکز اصلی ، نشانی کامل شرکت و همچنین اسامی شرکا و شماره شناسنامه و محل اقامت انها قید گردد. همچنین لازم است میزان سرمایه نقدی ، پرداخت و میزان سهم الشرکا و نحوه تقسیم سود و زیان شرکت قید شده باشد .
4-همچنین بنا بر ماده 122 قانون تجارت در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکا که یک یا چند نفرغیرنقدی باشد .باید سهم الشرکا مزبور قبل به تراضی تمام شرکا نوشته شود .
5-طبق ماده 123 قانون تجارت در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمیتواند بدون رضایت دیگر شرکاء، سهم خود را به دیگری منتقل نمایند و یا شریک دیگری را وارد شرکت نمایند .
6-در ماده 120 قانون تجارت نیز اشاره گردیده است در این نوع شرکت، شرکا می بایست حداقل یک نفر ازمیان شرکا یا خارج شرکت به سمت مدیری انتخاب نمایند.
7-طبق ماه 121 قانون تجارت حدود مسئولیت مدیر شرکت تضامنی چنین مقرر گردیده : مسئولیت مدیر شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقررشده است ،یعنی مسئولیت مدیر در مقابل شرکا مانند وکیل در مقابل موکل است می باشد و نه بیشتر.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تضامنی عبارتند از:

1-تکمیل و ارائه دو نسخه شرکتنامه
2-تکمیل و ارائه دو نسخه شرکتنامه
3- تکمیل و ارائه دو نسخه تقاضانامه
4- ارائه اصل مجوز فعالیت در مواردی که فعالیت در موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.
5-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء، مدیران و هیات نظارت(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
6-تکمیل و ارائه فرم تعیین نام (ارائه پنج نام که لازم است با رعایت قوانین نام گذاری شرکت های تضامنی انتخاب گردند و با اولیت ثبت در فرم بارگذاری شوند. ) بهمراه فیش واریزی هزینه های مربوط.
7-ارائه اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل
8- ارائه دو نسخه از صورتجلسه ی هیات مدیره
9-ارائه دو نسخه از صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
10-در صورتی که امور توسط وکیل انجام می گیرد، ارائه اصل وکالتنامه الزامی است.

مراحل ثبت شرکت تضامنی :

در ابتدا جهت ثبت شرکت های تضامنی، تکمیل دوبرگ شرکتنامه رسمی و تهیه و تنظیم دو جلد اساسنامه شرکت که تمامی صفحات آن به امضای شرکاء رسیده باشد لازم است.
سپس متقاضیان می توانند مراحل ثبت شرکت را مطابق معمول از طریق سامانه اینترنتی ادراه ثبت شرکت ها دنبال نموده و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در این سامانه بارگذاری نمایند.
پس از ثبت درخواست، تقاضانامه ،مدارک و صورتجلسات توسط کارشناسان بررسی می گردد و در صورتی که مشکل یا نقصی مشاهده نگردد ،متقاضی می تواند نسبت به درج آگهی ثبت در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
در انتها و پس از تشکیل و ثبت شرکت تضامنی دارندگان شرکت می بایست ،نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی،تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.
با سپاس از همراهی شما عزیزان.

ثبت شرکت در ایران