ویژگیها و تفاوت شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی چیست؟

یکی از رایج ترین انواع شرکت های قابل ثبت در ایران شرکت سهامی می باشد که طبق لایحه 4 اصلاحی قانون تجارت خود دارای دو دسته بندی اصلی عام و خاص است ، ماده 1 لایحه اصلاح قانون تجارت شرکت سهامی را چنین تعریف نموده است : شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه ان به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام انها است.

تعریف شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص :

شرکت سهامی عام :این نوع شرکت های سهامی که موسسین ان ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند .شرکت سهامی عام نامیده می شوند.

شرکت سهامی خاص : شرکت هایی که تمام سرمایه ی انها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است این نوع  شرکتها را شرکت سهامی خاص می نامند .

مهمترین ویژگیهای مشترک شرکت سهامی عام و خاص

1- چنانچه از نام شرکت های سهامی بر می آید ،سرمایه در این نوع شرکت ها به سهام تقسیم می شود.البته توجه داشته باشید که در این شرکت ها سرمایه به صورت قطعات کوچک سهام تقسیم بندی می گردد و نه دارایی مجموعه چرا که دو اصل سرمایه و  دارایی در معنا متفاوت می باشند، در تعریف این واژه ها چنین آمده است : سرمایه بخشی از دارایی است که در صورت کسر دیون و بدهی شرکت از دارایی به دست می آید یعنی دارایی شامل سرمایه و مطالبات و دیون است در حالی که سرمایه بخش مفید به فایده دارایی برای انجام معاملات تجاری است.

2- یکی دیگر از خصوصیات مهم شرکت های سهامی طبق ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت ها، تجاری بودن این شرکت هاست بدین معنا که این شرکت ها صرف نظر از نوع فعالیت که تجاری یا غیر تجاری باشد شرکت تجاری محسوب می شوند و تابع قوانین تجارت می باشند.

4- یکی دیگر از نکات مهم تعداد شرکاء در این نوع شرکت می باشد قانون گذار حضور حداقل سه نفر را برای ثبت شرکت سهامی لازم اعلام کرده است. البته جهت عقد قرارداد شرکت ها دو نفر کافی میباشد لکن جهت جلوگیری از بروز مشکلات و سواستفاده های احتمالی قانون حضور بیش از دو نفر را لازم دانسته است . همچنین سرمایه شرکت که به صورت صدور سهام انجام می گیرد باعث لزوم حضور حداقل سه نفر شریک می شود تا در مجمع عمومی اکثریت آراء قابل تحقق باشد. حداقل شرکاء باید سه نفر باشند تا تصمیم گیری با اکثریت آراء امکان پذیر گردد.

5- در رابطه با مسئولیت شرکآئ در مقابل دیون احتمالی شرکت چنین اشاره شده است که مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. صاحبان سهام در شرکت های سهامی دو وضعیت دارند. اولی صاحبان سهامی که در اداره شرکت به عنوان مدیر عامل و هیات مدیره نقشی ندارند. دوم صاحبان سهامی که نه تنها دارای برگ های سهام به مانند سایر صاحبان سهام هستند بلکه در اداره شرکت به عنوان مدیر عامل و هیات مدیره نقش دارند. در هر دو صورت مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام است. یعنی مبلغی که در اساسنامه ثبت شده است و در روی برگ سهام چاپ گردیده است. نکته قابل توجه این است که صاحبان سهامی که در اداره شرکت نقش دارند نه تنها به میزان مبلغ اسمی سهام به مانند دیگران مسئولیت دارند بلکه از بابت تخلفات و قصور ناشی از تعدی و تفریط که به موجب تقلیل قیمت واقعی سهام می گردد ضامن پرداخت دیون شرکت و خسارات سایر صاحبان سهام می باشند.

تفاوت های ثبت شرکت سهامی عام و سهامی خاص

1-یکی از مهمترین تفاوت های این دو شرکت در نحوه تامین سرمایه می باشد چنانچه اشاره شد شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام به پذیره‌نویسی عمومی می‌نماید و امکان صدور اوراق قرضه فقط برای شرکت‌های سهامی عام وجود دارد. اما در شرکت های سهامی خاص، موسسین مسئول تامین تمامی سرمایه شرکت می باشند .

2-در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نیازی به دریافت موافقت صاحبین سهام ندارد اما درشرکت سهامی خاص هرگونه نقل و انتقال سهام وابسته به موافقت موافقت هیات مدیره و مدیر ان است.

3-سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام پنج میلیون ریال و در شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.

4- بنابر ماده 3 لایحه قانون تجارت،تعداد شرکاء در شرکت سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشد.در حالی که حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است.

5-جهت ثبت شرکت سهامی خاص تهیه و ارائه  اظهار نامه به همراه اساسنامه با امضای تمامی سهامداران لازم می باشد همچنین ارائه برگه ایی که نشان دهنده تعهد کلیه ی سهام و گواهینامه ی بانکی حاکی از تاًدیه ی قسمت پرداخت شده ی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد .همچنین ارائه ی صورتجلسه عمومی موسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت کافی است.

6- در رابطه با نام گذاری شرکت توجه داشته باشید که در شرکت‌های سهامی عام عبارت (سهامی عام) و در شرکت‌های سهامی خاص عبارت (شرکت سهامی خاص) باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید گردد.

 

 

ثبت شرکت در ایران