پروانه کسب چیست و برای صدور ان چه شرایطی و مدارکی لازم است

کشور عزیزمان ایران، کشوری رو به توسعه است که دارای جمعیتی جوان می باشد و این امر سبب گردیده است تا اشتغال یکی از دغدغه های همیشگی افراد جامعه و مسئولین باشد. ایجاد یک کسب و کار جدید برای متقاضیان دارای قوانینی است که تمامی افراد داوطلب ملزم به رعایت آن می باشند. به عنوان مثال لازمه تاسیس هر نوع محل کسب و اشتغال به هر نوع کار فنی ،دریافت پروانه کسب می باشد. این مدرک اجازه ای است که با هدف شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه، به فرد مربوط برای محل مشخص یا وسیله کسب مشخصی بنا بر مقررات قانون نظام صنفی اعطا می گردد.

در کل می توان چنین اشاره نمود که پروانه کسب مجوزی است که بنا بر مقرارت جهت متقاضیان راه اندازی کسب و کار به صورت دائم یا موقت صادر می گردد . مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌ سال و پروانه کسب دائم پنج سال است. (توجه داشته باشید که پروانه کسب موقت تنها برای یک ‌بار صادر می‌شود )

پروانه اشتغال نیز گواهینامه ایی است که توسط مراجع ذی صلاح  به افراد توانمند و ماهر در انجام کاری اعطا می گردد توجه داشته باشید که جهت شروع هر فعالیت و راه اندازی و تاسیس محل کسب و واحد صنفی اخذ پروانه صنفی از واحد مربوطه الزامی می باشد و در صورت عدم دریافت آن فعالیت آن واحد صنفی غیر قانونی خواهد بود.

بنا بر  ماده 6 آیین نامه صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي ، شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب به شرح ذیل می باشد: 

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور

2- ارائه مدارك کافی مبنی بر داشتن سابقه سكونت به مدت 5 سال براي متقاضيان شهرتهران

تبصره – كميسيون هاي نظارت در ساير شهرها مي توانند باتوجه به تراكم جمعيت و تعداد واحدهاي صنفي و اوضاع جغرافياي آن شهر مدت سكونت را در صورت ضرورت تغيير دهند.رعايت سابقه سكونت براي متقاضياني كه از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و يا همجوار شهرها مهاجرت مي نمايند الزامي نمي باشد .

3- ارائه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي

تبصره – در مكانها و شهرهايي كه برحسب عرف محل تنظيم اجاره نامه به صورت رسمي معمول نباشد به تشخيص كميسيون نظارت ارائه اجاره نامه عادي كفايت مي كند.

4- گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم

5- ارائه گواهي عدم سوء پيشينه

6-داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن.(به استثناي متقاضياني كه سن آنها بيش از 45 سال به بالا باشد).

7- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي

8-گواهي لازم مبني برتجاري بودن محل كسب يا رعايت ضوابط شهرداري محل.

9-برگ سلامت و بهداشت شخصي و محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و آرايشي مي باشند

10- موافقت اداره اماكن نيروي انتظامي براي مشاغل خاص بر اساس آيين نامه مربوطه

11- مدارك لازم دال بردارا بودن صلاحيت فني براي مشاغل فني بر اساس تبصره 2 ماده 35 قانون صنفي

12- عكس جديد 6 قطعه

13- فتوكپي شناسنامه عكس دار دو برگ

در انتها توجه داشته باشید که هنگامی که افراد جهت فعالیت خود اقدام به دریافت پروانه کسب می نمایند و کسب و کار خود را در مکانی ثابت یا سایر راه اندازی می نمایند یک واحد اقتصادی تشکیل شده است که از آن به عنوان واحد صنفی یاد می شود .

و در این رابطه مرجع مربوطه که اتحادیه صنفی می باشد وظیفه دارد تا در صورت انقضای مدت پروانه کسب اخطاری به واحد صنفی مربوط ارسال نماید تا نسبت به تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم اقدام نمایند .در غیر این صورت واحد صنفی مربوطه فاقد پروانه تلقی می گردد.

با سپاس از همراهی شما عزیزان.

ثبت شرکت در ایران