چگونگی ثبت برند لوازم آرایشی 

لوازم ارایشی موادی هستند که جهت زیبایی و حفظ ظاهر انسان ها بکار می روند موادی از قبیل  : ( لوسیون ها – کرم ها – پودر بدن – عطر – رژلب -لاک ناخن و وسیله ارایشی چشم وابرو  یا مو و……. )  امروزه استفاده از  مواد آرایشی در تمامی جوامع رایج می باشد و به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت افراد جامعه از اهمیت ویژه ایی برخودار است و مصرف کنندگان همواره به دنبال محصولاتی با کیفیت بهتر می باشند .افزایش هر روزه درخواست و تولید مواد ارایشی موجب ایجاد رقابت وسیعی میان تولید کنندگان گشته است، در بازار این رقابت مالکیت برند مناسب جهت تولید کنندگان این محصولات بسیار پر اهمیت می باشد.

ثبت یک برند موفق می تواند بیان گر ویژگی خاص محصولات باشد و کالای مورد نظر را به گونه ایی منحصر به فرد در جامعه معرفی نماید.

بنا بر ماده 1 قانون تجارت ثبت علائم واختراعات : داشتن علائم تجاری اختیار ی می باشد مگر در مواردی که دولت آن را الزامی اعلام نموده است .یکی از این موارد ثبت برند لوازم آرایشی می باشد  که  طبق ماده 5 تصویبنامه مورخ 3 اردیبهشت 1328 هیات وزیران ، ثبت برند لوازم ارایشی که تاثیر مستقیمی که بر سلامت انسان ها دارد اجباری اعلام شده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند لوازم ارایشی

1-اظهارنامه ثبت برند

2-نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

3-ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد. اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.

درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند.

بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر برروی صفحه قرار گیرد.

چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.

4-در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.

5-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.

6-ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.

7-نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.

8-مدارک مثبت هویت متقاضی

9-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

10-مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

ثبت برند (علامت تجاری ) می بایست در دفتر مخصوصی تدوین گردد که می بایست دارای شرایط ذیل باشد:

1-تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه

2-تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات مذکور در ماده یک آیین نامه

3-الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است.

4-حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه.

5-امضای رئیس شعبه ثبت عائم و یا قائم مقام او.

توجه داشته باشید که مدت اعتبار ثبت برند ده سال می باشد و بنا بر درخواست صاحبین آن پس از اتمام دوره قابل تمدید می باشد همچنین جهت ثبت برند می بایست به اداره ثبت علامات تجاری و اختراعات که یکی از زیر شاخه های اداره ثبت شرکت ها می باشد مراجعه نمایید .

 

 

ثبت شرکت در ایران