20 نکته کلیدی در انتخاب نام شرکت

شرکت دارای نامی است که به خود او اختصاص دارد. برای انتخاب نام شرکت باید شرایط خاصی لحاظ شود. در این مقاله به مهم ترین این موارد می پردازیم.

1- جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.

2- اسم شرکت نباید قبلاَ توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد. متقاضی ثبت شرکت باید اسم پیشنهادی برای شرکت تازه تاسیس خود را به شکلی پیشنهاد دهد که تمایز آشکار و مشخصی با اسم سایر شرکت های ثبت شده داشته باشد. به عبارت دیگر نه تنها اسم شرکت نباید تکراری باشد، بلکه نباید مشابه اسم شرکت ثبت شده دیگر باشد.

3- متقاضیان عزیز می توانند قبل از ثبت نام شرکت به سامانه http://ilenc.ir  مراجعه نموده و نام مورد نظر را وارد نمایند تا از این طریق از عدم ثبت نام انتخابی خود، اطمینان حاصل نمایند.

4- حداقل یک اسم خاص در نام شرکت به کار رفته باشد.

5- تمام کلمات اسم شرکت باید ایرانی باشند. شایان ذکر است، لازم نیست اسم ها فقط فارسی باشند اما لازم است که در ایران معاصر مصطلح باشند. یکی از ملاک های تعیین ایرانی بودن کلمات اسم شرکت، موجود بودن کلمه در فرهنگ دهخدا و همچنین مورد تایید بودن در فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. بنابراین با ثبت نام هایی که در آن از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد موافقت نخواهد شد.

6- استفاده از کلمه های لاتین یا عربی تنها به شرطی که جزئی از زبان فارسی شده باشند در اسم شرکت بلامانع است. اما استفاده از کلمه هایی مثل کنترل، ریموت و کلمه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای آن ها معادل سازی کرده است در اسم شرکت مجاز نیست.

7- متقاضیان ثبت شرکت باید در هنگام انتخاب اسم شرکت به این نکته توجه داشته باشند که نمی توان باافزودن کلمه های پرکاربردی مثل گستر و نوین و … به اسم شرکت ثبت شده از قبل، شرکت جدیدی را به ثبت رساند.

8- استفاده از اسم یا فامیل اشخاص در اسم شرکت ها مجاز نیست. همچنین به کار بردن اسامی و القاب مقدس در ترکیب نام شرکت، باعث مردود شدن اسم شرکت در اداره ثبت شرکت ها می شود.

9- هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.

10- چنانچه حداقل دو کلمه از نام شرکتتان با نام هایی که از قبل ثبت شده متفاوت باشد شما می توانید نام خود را ثبت نمایید.

11- استفاده از اسم یا فامیل اشخاص در اسم شرکت ها مجاز نیست. همچنین به کار بردن اسامی و القاب مقدس در ترکیب نام شرکت، باعث مردود شدن اسم شرکت در اداره ثبت شرکت ها می شود. به طور کلی اسم شرکت نباید به شخصیت حقیقی یا حقوقی خاصی اشاره مستقیم داشته باشد.

12- نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند، همچنین نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند قابل تایید نمی باشند.

14- چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین،ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.

15- نام  انتخابی نباید به صورت لاتین باشد.

16- در نام انتخابی، نباید از اسامی کاشفان، شاعرهای معاصر و دانشمندان استفاده گردد. همچنین از عناوینی که تحت انحصار سازمان بنیاد شهید و اور ایثارگران هستند مثل شاهد، ایثارگران و … نباید استفاده کرد.

17- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.

18- اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.

19- اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد

20- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

ثبت شرکت در ایران