کاهش سرمایه چیست ?

کاهش سرمایه چیست  و انواع روش های کاهش سرمایه

همانطور که در مقالات پیشین شرح داده شده یکی ازانواع تغییرات رایج پس از ثبت شرکت کاهش و یا افزایش سرمایه می باشد همچنین در مقاله ایی به تفصیل شرایط و دلایل افزایش سرمایه نیز شرح داده شد این مطلب نیز به  بررسی مراحل و انواع روش های کاهش سرمایه پس از ثبت شرکت اختصاص خواهد داشت .

در نخستین گام لازم است اشاره نماییم این تغییر با رعایت شرایط و قوانین منع قانونی نخواهد داشت و امکان پذیر می باشد و همچنین تصمیم در رابطه با کاهش سرمایه مانند سایر تصمیمات مربوط به سرمایه شرکتها در صلاحیت مجمع فوق العاده سهامداران می باشد . توجه داشته باشید که این مجمع با حضور بیش از نصف سهام دارای حق رای و در نوبت دوم دعوت، با حضور بیش از یک سوم سهام به حد نصاب قانونی می‌رسد وهمچنین تصمیمات مجمع فوق العاده با اکثریت دو سوم آرا در جلسه رسمی معتبر است. (مواد ۸۳ و۸۴ و ۸۵ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران)

کاهش سرمایه در شرکت ها دارای دو شیوه می باشد که عبارتند از :

1- کاهش اختیاری 2- کاهش اجباری  .

کاهش سرمایه اختیاری چیست ؟

این نوع کاهش سرمایه در مواردی روی خواهد داد که شرکت موفق به دستیابی به هدفی نشده است و مبلغی که به عنوان سرمایه در اختیار شرکت می باشد بیش از نیاز اصلی آن می باشد در این موارد شرکاء می توانند تصمیم به کاهش سرمایه اختیاری بگیرند و بخشی از سرمایه به شرکا مسترد شود.

چنانچه در  ماده ۱۸۹ اصلاحی مجمع عمومی فوق العاده اشاره شده است که شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر اینکه در اثر کاهش به تساوی حقوق سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مبلغ مقرر کمتر نشود. یعنی در شرکت‌های سهامی از پنج میلیون ریال و در شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نباشد  .

1- پیشنهاد هیات مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرسان تسلیم شود.

2- این پیشنهاد باید با توجیه لزوم کاهش سرمایه و شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی که مجمع عمومی ترازنامه قبل از آن تصویب نموده همراه باشد.

3- بازرسان شرکت باید پس از دریافت پیشنهاد هیات مدیره نظر خود را به مجمع عمومی فوق العاده گزارش دهد.

4- تصمیم مجمع عمومی دایر بر کاهش سرمایه باید حداکثر ظرف یکماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوطه به شرکت در ان نشر می‌شود آگهی گردد.

5- در این صورت هریک از طلبکاران که منشا طلب آن‌ها قبل از نشر آگهی فوق باشد می‌توانند ظرف دوماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه به دادگاه مربوطه تقدیم نمایند.

6- تا مدت دوماه از تاریخ انتشار آگهی و همچنین در صورت بودن معترض قبل از خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه کاهش سرمایه ممنوع است .

همچنین توجه داشته باشید که کاهش سرمایه به یکی از دو طریق امکان پذیر خواهد بود:

کاهش تعداد سهام که در اینصورت بعضی از شرکا قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با رضایت از شرکت خارج می‌شوند

کاهش مبلغ اسمی سهام مثلا سهام ده هزار ریالی به پنج هزار ریال تنزل و مازاد آن به صاحبان سهام مسترد می‌شود

کاهش اجباری سرمایه شرکت چیست؟

کاهش سرمایه اجباری شرکت در زمانی رخ می دهد که کاهش سرمایه در اثر برداشت  از سرمایه با اختیار شرکاء نباشد و نصف سرمایه اولیه در اثر زیان های وارده از میان رفته باشد .

در این شرایط قانون گذار هیئت مدیره را موظف نموده است تا از مجمع عمومی دعوت به عمل آورد تا تصمیماتی در رابطه با انحلال یا بقای شرکت اتخاذ گردد. در این جلسه مجمع عمومی در خصوص انتشار سهام جدید و یا کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت تصمیماتی خواهد گرفت و در هر صورت  لازم است این تصمیمات از سوی مدیران شرکت مطابق قوانین به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها رسانده شود.

هرگاه مجمع عمومی فوق العاده رأی به انحلال شرکت ندهد باید در‌‌ همان جلسه با رعایت مقرراتی که برای ثبت شرکت لازم است سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند مشروط بر اینکه از میزان حداقلی که برای شرکت‌های سهامی تعیین شده کمتر نباشد  .

با سپاس از همراهی شما عزیزان.

ثبت شرکت در ایران