مدارک مورد نیاز برای تعیین حوزه مالیاتی پس از ثبت شرکت

افراد پس از ثبت شرکت ملزم به انجام یکسری اقدامات می باشند که جهت آغاز فعالیت قانونی شرکت الزامی می باشد یکی از این اقدامات ضروری که افراد پس از ثبت شرکت ملزم به انجام آن می باشند تایین حوزه مالیاتی است.

تعیین حوزه مالیاتی جهت  فعالیت هایی از قبیل دریافت کد اقتصادی ، مزایدات ، اخذ کارت بازرگانی ، اخذ تسهیلات بانکی ،وغیره …..ضروری می باشد. این مطلب با هدف بررسی این موضوع تهیه گردیده است جهت ورود مناسب به این مطلب به ارائه تعاریفی از مالیات، حوزه مالیاتی خواهیم پرداخت و مدارک لازم جهت تایین حوزه مالیاتی را بررسی خواهیم کرد:

مالیات چیست ؟

مالیات به هزینه ایی اطلاق می گردد که توسط نهادهای دولتی و قانونی در سطوح محلی منطقه ایی یا ملی از سوی قانون گذار تایین می گردد و از راه این درآمد برخی از هزینه‌های مالی فعالیت‌های دولت و خدمات عمومی تامین می شود. مشمولین پرداخت مالیات در یک جامعه افرادی از قبیل فعالان کسب‌وکارهای مشمول پرداخت مالیات و یا مصرف‌کنندگان نهایی محصولات و ارائه دهندگان و استفاده کنندگان خدمات . …….می باشند. توجه داشته باشید که پرداخت مالیاتِ تعیین‌شده از سوی قانون گذار یک وظیفه‌ی اجباری محسوب می‌شود.

تعیین حوزه مالیاتی

هر شرکتی پس از ثبت و تاسیس باید حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور اگهی به ادراه دارایی مراجعه و اقدام به تعیین حوزه مالیاتی شرکت نماید و پرونده تشکیل نماید  و سپس کد اقتصادی دریافت کند .

تشکیل پرونده مالیاتی برای افراد حقوقی به دلایل ذیل دارای اهمیت می باشد:

1-پس از ثبت شرکت و آغاز فعالیت، داشتن پرونده مالیاتی لازم است  چرا ک بدون دریافت آن نمی توان نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام نمود . لذا شرکت قادر به انعقاد قرارداد رسمی نمی باشد.

2-در صورت عدم اقدام به دریافت پرونده مالیاتی شرکت ها نمی توانند در پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی تسلیم نمایند و این خود دلیل بروز مشکلات قانونی و مالیاتی برای شرکت خواهد بود.

3-چنانچه شرکت در موعد مقرر نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام ننماید مشمول جرائم مربوطه خواهد بود که مقدار و شرایط آن در( قانون مالیات های مستقیم )ذکر گردیده است.

4-چنانچه اشاره شد اخذ کد اقتصادی جهت هر فعالیتی قانونی در شرکت الزامی است.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی

1-اصل و تصویر اساسنامه شرکت

2-اصل و تصویر آگهی تاسیس

3-اصل و تصویر شناسنامه مدارک هویتی اعضای هیات مدیره (شناسنامه و کارت ملی )

4-اصل و تصویر شرکتنامه و اظهارنامه و تقاضانامه شرکت

5-اصل و تصویر آگهی تغییرات

6-تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت ( دفتر چه ثبت نام اشخاص حقوقی)

7-اصل و تصویر کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره

8-کپی فیش تلفن محل شرکت

9-کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت

10-اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز تایید شده در دفترخانه اسناد رسمی

11-اصل فیش واریز دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی

نکته : چنانچه پس از اخذ شماره اقتصادی در اطلاعات هویتی اشخاص تغییراتی به وجود آید می بایست نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت اقدامات لازم به عمل آید .

 

ثبت شرکت در ایران