نحوه ی اعلام تغییر ادرس شرکت ها پس از ثبت شرکت

تغییرات در شرکت ها

ایجاد تغییر در آدرس شرکت ها یکی از رایج ترین تغییراتی است که پس از ثبت شرکت برای هر مجموعه ایی احتمال ایجاد آن وجود خواهد داشت. چرا که در ابتدا جهت ثبت شرکت می بایست محلی را به عنوان اقامتگاه قانونی شرکت به اداره ثبت شرکت ها معرفی نمایید و احتمال تغییر این محل  و جابجایی آن  بسیار است. در ابتدای این مطلب که جهت بررسی این تغییر در شرکت ها تهیه گردیده است لازم اشاره نماییم ایجاد این تغییر پس از ثبت شرکت طبق قانون بلامانع است و البته اعلام آن به اداره ثبت شرکت ها ضروری می باشد .

نحوه ی اعلام تغییر ادرس شرکت ها پس از ثبت شرکت

طبق قانون اقامتگاه افراد حقوقی و حقوقی چنین تعریف شده است:

اقامتگاه افراد حقیقی :اقامتگاه هر شخص حقیقی عبارت است از محلی که شخص در ان سکونت دارد و مرکز امور او نیز در ان جا باشد .

اقامتگاه اشخاص حقوقی:  این اقامتگاه مرکز عملیات مجموعه آنها خواهد بود و از نظر قانون مرکزی است که انجام معاملات تجاری یا هماهنگی معاملات تجاری در ان محل صورت می گیرد. و طبعا در صورتی که شخص حقوقی خوانده دعوای حقوقی واقع شوند این محل  را خوانده می نامند. همچنین معمولا تصمیمات مهم از جمله تنظیم قرارداد ها یا تصویب طرح ها در این محل اتخاذ می گردد.

مواردی که از اقامتگاه افراد حقوقی بدان اشاره شد معرف اهمیت قانونی محل فعالیت شرکت ها و اهمیت اعلام تغییر در آن می باشد. اعلام تغییر در آدرس در تمامی شرکت ها مانند سایر تغییرات به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده قابل ثبت می باشد. البته لازم به ذکر است که اختیار تغییر محل شرکت در تبصره بند 3 اکثر اساسنامه های شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود به هیات مدیره نیز واگذار شده است در این تبصره امده است که هیات مدیره می تواند به هر کجا که صلاح و مصحلت است ادرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید پس تغییر ادرس توسط تصمیم هیات مدیره ( در صورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیات مدیره داده شده باشد ) و یا مجمع عمومی فو ق العاده بلامانع می باشد.

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییر آدرس

1-صورتجلسه ی تغییر آدرس تنظیم شده که به امضای سهامداران و یا اعضای هیات مدیره(با توجه به تصمیم گرفته شده)رسیده باشد .

2-کلیه ی مدارک ثبتی شرکت

3-کلیه ی مدارک تغییرات شرکت(در صورت وجود تغییرات)

مراحل اعلام آدرس جدید (تغییر آدرس)

1- تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا

2-جهت اعلام درخواست خود نسبت به تغییر آدر س شرکت می توانید به سامانه ثبت شرکت خا به نشانی شرکت http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.

3- پس از مراجعه به سامانه مدارک لازم را بارگذاری نماییدو اطلاعات خواسته شده را درج نمایید.

4- ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها

5- مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات

6- ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها

در پایان از همراهی شما عزیزان سپاس گذاریم.

 

 

 

شرایط و مراحل ثبت تغییر نام شرکت

شرایط و مراحل ثبت تغییر نام شرکت

تغییرات در شرکت ها

تمامی افراد در هنگام تاسیس و ثبت شرکت تصمیماتی اتخاذ می نمایند و این تصمیمات را بنا بر قوانین ثبت می نمایند ، تصمیماتی مانند انتخاب قالب شرکت ، سرمایه اولیه ، آدرس شرکت ، نام شرکت و ……… که پس از گذشت زمانی به دلایل متعدد ممکن است تصمیم به تغییر در هر یک از موارد یاد شده داشته باشند،لازم است بدانید که بسیاری از تغییرات شرکت ها با رعایت قوانین و طی مراحل قانونی امکان پذیر می باشد . یکی از مهمترین این موارد تصمیم به تغییر نام شرکت می باشد که این مقاله با هدف بررسی این مبحث تهیه گردیده است.

تغییر نام شرکت:

نام شرکت به عنوان هویت یک مجموعه از اهمیت بسیاری برخوردار است و معمولا افراد زمان و انرژی بسیاری صرف انتخاب صحیح این نام می نمایند ،برای انتخاب نام شرکت علاوه بر کیفیت و زیبایی باید موارد قانونی را نیز در نظر گرفت همچنین انتخاب نام تکراری نیز مجاز نمی باشد .

پس از ثبت اولیه شرکت در صورتی که شرکاء به هر دلیلی تصمیم به تغییر نام شرکت بگیرند، از نظر قانون گذار این تغییر به شرط طی مراحل قانونی و رعایت قوانین بلا مانع می باشد .مسلما در انتخاب نام جدید نیز لازم است تمامی قوانین مربوط به انتخاب نام رعایت گردد . توجه داشته باشید که تصمیمات در خصوص تغییر نام شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شوند .

مراحل و شرایط تغییر نام شرکت

1- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

2- تنظیم یک صورت جلسه و امضاء توسط تمامی شرکا و هم چنین قید کردن میزان سهام خود

3- ضرورت ارایه مدارک و رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت

4- انتخاب هیأت نظارت در صورتی که تعداد شرکا بیشتر از 12 نفر باشد

5- امضای صورتجلسه توسط هیأت نظارت

6- مراجعه یکی از شرکا و یا وکیل رسمی شرکت در مدت یک ماه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت مبلغ حق الثبت نام

7- ارایه فیش بانکی و اصل صورتجلسه به واحد تعیین نام

8- تحویل صورتجلسه به قسمت پذیرش تحویل بعد از تعیین نام و اخذ موافق مسؤل مربوطه و امضای دفاتر ثبت

شرایط و مراحل ثبت تغییر نام شرکت

مواردی که در صورتجلسه تغییر نام باید رعایت شود :

1- ارسال کلیه ی صورتجلساتی که روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه تهیه شده با امضای اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی

2- ضرورت رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات در صورت تشکیل جلسه با حضور اکثریت شرکاء

4- چنانچه شرکا اصالتاَ یا ولایتاَ زیر صورتجلسه را امضاء می کنند لازم است با قید عنوان باشد واگر وکالتا امضاء می کنند ارایه وکالت رسمی با تصویر برابر اصل آن الزامی است

5- انتخاب هیأت نظار که مرکب از سه نفر از شرکا است در صورت تعداد بیشتر از 12 نفر که در زیر صورتجلسه باید نام اعضای هیأت نظار نوشته و امضا شده باشد

6- تهیه صورتجلسه در سه نسخه و امضای اعضای هیأت مدیره و ارسال یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز بعد از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها

7- درج بارکد پستی در سیستم

از همراهی شما عزیزان سپاسگذاریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییرات شرکت ها پس از ثبت شرکت  

تغییرات در شرکت ها

افراد در هنگام ثبت شرکت با توجه به روابط موجود،امکانات و نیاز های اولیه تصمیماتی اتخاذ می نمایند و همراه با ثبت شرکت اقدام به ثبت قانونی این موارد نیز می نمایند اما پس از مدتی از ثبت شرکت ممکن است بنا به دلایل متعدد و شرایط جدید نیاز به اعمال تغییراتی داشته باشند. معمولا اعمال این تغییرات در صورت رعایت قوانین و طی مراحل لازم از سوی قانون گذار بلا مانع می باشد.

تغییرات در اصطلاح شرکت ها تجاری هر گونه دگرگونی در شرکت می باشد که به صورت مکتوب و با رعایت مقرارت خاص به ادراه ثبت شرکت ها اعلام می گردد و صورت موافقت این مرجع به صورت قانونی ثبت می گردد.

همانگونه که اشاره شد اعمال تغییرات پس از ثبت شرکت دارای تشریفاتی می اشد که قانون تجارت و اساسنامه به  طورصریح به ان پرداخته است که در این مطلب به شرح انها می پردازیم :

رایج ترین تغییراتی که معمولا پس از ثبت شرکت انجام می پذیرد عبارتند از:

1- انحلال شرکت 2- افزایش سرمایه شرکت 3- کاهش سرمایه شرکت 4- تغییر ادرس شرکت 5-  ایجاد شعبه 6- تغییر دارندگان حق امضا 7- نقل و انتقال سهام 8- اصلاح مواداساسنامه شرکت 9- تعیین یا تمدید بازرسان 10 – تعیین سمت هیات مدیره 11- تعیین یا تمدید اعضای هیات مدیره.

لازمه انجام تمامی این تغییرات طی مراحل قانونی و ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد، در ادامه به بررسی رایج ترین موارد تغییرات پس از ثبت شرکت ها می پردازیم:

انحلال شرکت

انحلال  شرکت به منزله پایان عمر شرکت و عدم ادامه فعالیت می باشد که اعضا اقدام به ثبت انحلال می نمایند،برای اقدام به انحلال ابتدا می بایست یک نفر به عنوان مدیر تصفیه تعیین و معرفی گردد که وظیفه آن رسیدگی به امور شرکت همزمان یا بعد از انحلال شرکت و تقسیم دارائی و سرمایه میان سهامداران می باشد

افزایش و کاهش سرمایه شرکتها

زمانیکه شرکت برای پاسخگویی به نیازها و گسترش فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره(سهامداران) شرکت جهت تامین منابع مورد نیاز اقدام به افزایش سرمایه میکند تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد.افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید یـا بـالا بـردن مبلغ اسمی سهام موجود،صورت میگیرد.

کاهش سرمایه نوع دیگری از تغییر در سرمایه شرکت به شمار می آید، کاهش سرمایه هم در شرایطی که شرکت در شرایط ناخوشایندی قرار دارد مفید است و هم در شرایطی که شرکت سودده است،شرکت به دلیل ضرر های وارد شده قسمتی از سرمایه خود را از دست داده و تا آن ضرر جبران نشود تقسیم سود غیرممکن می باشد که با این کاهش سرمایه سهامداران می توانند در صورت سود دهی شرکت سود را میان خود تقسیم کنند.

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت به منظور تغییر مکان از محل شرکت به محلی دیگر می باشد. آدرس هر شرکت محل قانونی و نشانی معتبر آن است که در آگهی تاسیس اعلام می شود، تغییر آدرس بدلیل تغییر مکان فیزیکی دفتر مرکزی یک شرکت صورت میگیرد که باید ثبت و آگهی شود .

تغییرات در اساسنامه شرکت

هرگاه شرکت تصمیم بگیرد در برخی مواد اساسنامه تغییر ایجاد کند اقدام به اصلاح مواد اساسنامه می نماید ، هرگونه تغییر یا اصلاح در اساسنامه باید با موافقت شرکا و هیئت مدیره صورت پذیرد .

تمدید شرکت

شرکت های سهامی خاص برای ادامه فعالیت و شرکت در مناقصات و مزایدات و اجرای پروژه های خود می بایست اعضای هیئت مدیره و سهامداران خود را هر دوسال تعیین و تمدید و بازرسان خود را هر یک سال تعیین و تمدید کنند که در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صورت میگیرد و آگهی می شود. تمدید شامل شرکت های با مسئولیت محدود نمی شود  چون مدت فعالیت این نوع شرکتها نامحدود است .

مراحل انجام تغییرات شرکت ها

1- تحویل مدارک هویتی اعضا،آگهی تاسیس،آخرین آگهی تغییرات شرکت توسط موکل به کارشناسان امور ثبتی

2-تنظیم صورتجلسه تغییرات موردنظر توسط کارشناسان امور ثبتی

3- تحویل صورتجلسه به موکل جهت امضا توسط کلیه اعضاء(هیئت مدیره و بازرسان) و درج مهر شرکت در همه صفحات صورتجلسه

4- تحویل صورتجلسه امضاء شده توسط موکل به کارشناسان امور ثبتی

5-ارسال صورتجلسه به سازمان ثبت شرکتها جهت بررسی،تایید صلاحیت صورتجلسه و ثبت تغییرات مورد نظر

6- پرداخت هزینه جهت ارسال روزنامه و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور

با سپاس از همراهی شما عزیزان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران