ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت ها بعد از ثبت شرکت و شروع به فعالیت گاهی لازم است و در جهت بهبود عملکرد شرکت انجام شود ، هر گونه تغییر در اساسنامه شرکت  (مانند تغییر سرمایه ،تغییر مدیر ، تغییر ادرس و … ) باید به اطلاع مراجع مربوطه برسد .

این تغییرات ابتدا باید در مجمع عمومی شرکت مورد بررسی و تایید هیئت مدیره قرار بگیرد و به رای موافق اکثریت برسد ، سپس صورت جلسه های لازم تهیه و تنظیم شود.

لازم به ذکر است تغییرات مذکور ابتدا باید مورد تایید اداره ی ثبت شرکت و موسسات برسد سپس اعمال شود .

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییرات شرکت :

 1.  تصویر اساسنامه ی شرکت
 2. فهرست اسامی و حق السهم شرکا و سهامداران
 3. تصویر مدارک احراز هویت اعضا
 4. روزنامه ی رسمی که تغییرات شرکت در آن ثبت شده
 5. درصورتی که تغییرات روی اعضای شرکت (مثلا شخصی وارد اعضای هیئت مدیره شود یا از آن خارج شود ) است مدارک وی نیز لازم میباشد همچنین باید خوده شخص نیز برای امضا به اداره ثبت مراجعه کند.
 6. در صورتی که تغییرات مربوط به انحلال شرکت میباشد لازم است تمامی شرکا و اعضا جهت تسویه حاضر شوند.
 7. صورت جلسه ی تغییرات مجمع عمومی

 صورت جلسه تغییرات شرکت :

همانطور که گفته شد برای ثبت تغییرات شرکت نیازمند به تنظیم  صورت جلسه ی مجمع عمومی هستیم .

تنظیم این صورت جلسه باید برطبق قوانین و آیینه نامه هایی باشد که با توجه به قوانین تجارت و اساسنامه ی شرکت و بخشنامه های اداره ی ثبت شرکت ها انجام بگیرد .

هر تغییراتی نیازمند صورت جلسه های جداگانه است که در ذیل به ذکر آنها میپردازیم .

صورت جلسه تغییرات :

 • صورت جلسه تغییر نام
 • صورت جلسه تغییر آدرس شرکت
 • صورت جلسه تغییرات مربوط به فعالیت و موضوع شرکت
 • صورت جلسه مربوط به تغییرات سهام شرکت
 • صورت جلسه تغییرات افراد شرکت (شرکا و سهامداران )
 • صورت جلسه تغییرات اعضای هئیت مدیره
 • صورت جلسه مربوط به تغییرات در شعب
 • صورت جلسه تغییرات انحلال شرکت
 • صورت جلسه تغییرات اساسنامه
 • صورت جلسه تغییرات امور مالی (سود و زیان و…)
ثبت صورت جلسه تغییرات شرکتها در سامانه اینترنتی :

برای ثبت صورت جلسه ی تغییرات در سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکتها باید شناسه ی ملی شرکت یا شماره ثبت شرکت در دست باشد .

نوع صورت جلسه  مجمع عمومی را باید در سامانه مشخص کرد مثلا صورت جلسه برای مجمع عمومی عادی , سالانه , … است .

صورت جلسه ها بسته به نوع شرکت ها متفاوت است .

ثبت شرکت در ایران