شرایط و مراحل ثبت تغییر نام شرکت

شرایط و مراحل ثبت تغییر نام شرکت

تغییرات در شرکت ها

تمامی افراد در هنگام تاسیس و ثبت شرکت تصمیماتی اتخاذ می نمایند و این تصمیمات را بنا بر قوانین ثبت می نمایند ، تصمیماتی مانند انتخاب قالب شرکت ، سرمایه اولیه ، آدرس شرکت ، نام شرکت و ……… که پس از گذشت زمانی به دلایل متعدد ممکن است تصمیم به تغییر در هر یک از موارد یاد شده داشته باشند،لازم است بدانید که بسیاری از تغییرات شرکت ها با رعایت قوانین و طی مراحل قانونی امکان پذیر می باشد . یکی از مهمترین این موارد تصمیم به تغییر نام شرکت می باشد که این مقاله با هدف بررسی این مبحث تهیه گردیده است.

تغییر نام شرکت:

نام شرکت به عنوان هویت یک مجموعه از اهمیت بسیاری برخوردار است و معمولا افراد زمان و انرژی بسیاری صرف انتخاب صحیح این نام می نمایند ،برای انتخاب نام شرکت علاوه بر کیفیت و زیبایی باید موارد قانونی را نیز در نظر گرفت همچنین انتخاب نام تکراری نیز مجاز نمی باشد .

پس از ثبت اولیه شرکت در صورتی که شرکاء به هر دلیلی تصمیم به تغییر نام شرکت بگیرند، از نظر قانون گذار این تغییر به شرط طی مراحل قانونی و رعایت قوانین بلا مانع می باشد .مسلما در انتخاب نام جدید نیز لازم است تمامی قوانین مربوط به انتخاب نام رعایت گردد . توجه داشته باشید که تصمیمات در خصوص تغییر نام شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شوند .

مراحل و شرایط تغییر نام شرکت

1- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

2- تنظیم یک صورت جلسه و امضاء توسط تمامی شرکا و هم چنین قید کردن میزان سهام خود

3- ضرورت ارایه مدارک و رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت

4- انتخاب هیأت نظارت در صورتی که تعداد شرکا بیشتر از 12 نفر باشد

5- امضای صورتجلسه توسط هیأت نظارت

6- مراجعه یکی از شرکا و یا وکیل رسمی شرکت در مدت یک ماه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت مبلغ حق الثبت نام

7- ارایه فیش بانکی و اصل صورتجلسه به واحد تعیین نام

8- تحویل صورتجلسه به قسمت پذیرش تحویل بعد از تعیین نام و اخذ موافق مسؤل مربوطه و امضای دفاتر ثبت

شرایط و مراحل ثبت تغییر نام شرکت

مواردی که در صورتجلسه تغییر نام باید رعایت شود :

1- ارسال کلیه ی صورتجلساتی که روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه تهیه شده با امضای اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی

2- ضرورت رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات در صورت تشکیل جلسه با حضور اکثریت شرکاء

4- چنانچه شرکا اصالتاَ یا ولایتاَ زیر صورتجلسه را امضاء می کنند لازم است با قید عنوان باشد واگر وکالتا امضاء می کنند ارایه وکالت رسمی با تصویر برابر اصل آن الزامی است

5- انتخاب هیأت نظار که مرکب از سه نفر از شرکا است در صورت تعداد بیشتر از 12 نفر که در زیر صورتجلسه باید نام اعضای هیأت نظار نوشته و امضا شده باشد

6- تهیه صورتجلسه در سه نسخه و امضای اعضای هیأت مدیره و ارسال یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز بعد از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها

7- درج بارکد پستی در سیستم

از همراهی شما عزیزان سپاسگذاریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران