ثبت اختراع نرم افزاری

در صورتی که شخصی مدعی باشد نرم افزار تولیدی وی شرایط یک اختراع را دارد و نوآوری و ابتکار محسوب میشود ؛ برای بررسی اختراع نرم افزار خود جهت تشخیص  میتواند مراحل زیر را طی کند .

معیار های پذیرش ثبت اختراع نرم افزار:

 1. نرم افزار مورد نظر در سطح جهان جدید باشد.
 2. از ابتکار برخوردار باشد .
 3. در صنعت کاربرد داشته باشد و قابل پیاده سازی و اجرا باشد .

طبقه بندی نرم افزار :

نرم افزار ها به 3 دسته کلی تقسیم میشوند :

 1. خدماتی : مربوط به رشته ها و حوزه های مختلف در خدمات
 2. سیستمی : مربوط به حوزه های صنعت
 3. کاربردی

با توجه به سوابق ثبت نرم افزار ها اکثر نرم افزار های خدماتی و سیستمی ثبت اختراع نشده اند؛ لازم به ذکر است که متقاضیان محترم این به این نمته دقت کنند .

ثبت اختراع نرم افزاری

مراحل ثبت اختراعات نرم افزاری :

متقاضی ابتدا باید تمامی شراید و قوانین و آیین نامه ها ی ثبت اختراع و همچنین قوانین حمایت از پدیدآوردندگان نرم افزار های رایانه را مطالعه کند  سپس به سامانه اداره کل مالکیت صنعتی  http://iripo.ssaa.ir   مراجعه نموده و اقدامات مربوطه را انجام دهد .

لازم به ذکر است که تایید فنی برای ثبت نرم افزار با تایید فنی ثبت اختراع  نرم افزار متفاوت میباشد ؛ تاییدیه فنی ثبت نرم افزار شامل حمایت از حق کپی رایت است و در مدت زمان کمتری اخذ میشود و از تایید فنی ثبت اختراع راحت تر می باشد .

متقاضیان محترم باید به سایت اداره ثبت مالکیت صنعتی http://iripo.ssaa.ir رجوع کرده و پس از  طی مراحل ثبت اختراع ؛ و بررسی شدن پرونده ی نرم افزار مذکور و صدور نامه استعلام از مرجع شورای انفورماتیک و و رویت آن و پیگیری ها به ثبت نرم افزار خود بپردازند .

متقاضی محترم باید 4 نسخه لوح فشرده به شورای عالی انفورماتیک ایران ارائه کند که شامل موارد زیر است :

 • تکمیل فرم های موجود در سایت http://iripo.ssaa.ir اداره ثبت مالکیت صنعتی و سایت شورای عالی انفورماتیک کشور و چاپ و اسکن آنها
 • اسکن تمامی مدارکی که به دبیرخانه شورای عالی کشور ارسال شده
 • اسکن اظهارنامه ثبت اختراع
 • ارایه رزومه شخص متقاضی و معرفی یکی از اساتید مربوط به نرم افزار
 • ارائه مستندات حاوی شرح پیشینه نرم افزار توضیحاتی در مورد تفاوت های نمونه های مشابه , بررسی های انجام شده روی نرم افزار (شرح و توصیف نرم افزار )
 • درصورتی که نرم افزار جزئی از سخت افزار میباشد ؛ ارائه پاورپوینت شرح نرم افزار
 •  نرم افزار مورد نظر
 • نرم افزار های لازم برای نصب نرم افزار مذکور

همه ی 4 نسخه لوح فشرده باید با درج نام و نام خانوادگی متقاضی باشد همچنین دارای قفل سخت افزاری باشند( هر نسخه جداگانه )

دستورالعمل های تکمیلی و همچنین نمونه ی فرم ها را در سایت دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ملاحظه کنید

ثبت شرکت در ایران