ثبت شرکت باشگاه ورزشی

امروزه تغییر نوع زندگی افراد در جوامع ،تغییر نوع مشاغل ، استفاده روز افزون از تکنولوژی ،استفاده از انواع وسیله نقلیه و خودروهای شخصی و …… باعث کمتر شدن تحرک جسمی افراد شده است و این امر تاثیرات نامطلوبی بر سلامت افراد جامعه خواهد داشت .

بنابراین ورزش به عنوان یک فعالیت روزانه نقش مهمی در سلامت جسمی و روحی  افراد جامعه خواهد داشت. امروزه اکثر افراد ترجیح می دهند که در باشگاه های ورزشی که با وسایل ورزشی مورد نیاز تجهیز شده است و با نظر مربیان ورزشی ورزش نمایند. لذا باشگا ه های ورزشی بسیاری توسط افراد علاقمند تاسیس می گردد .

با توجه به اهمیت ورزش بر سلامت جامعه و نیاز هر چه بیشتر بر فرهنگ سازی این امر ، تمامی افراد حقیقی و حقوقی علاقمند و واجد شرایط می توانند نسبت به ثبت و راه اندازی باشگاه ورزشی اقدام نمایند.

این افراد می بایست واجد شرایط ذیل باشند:

1-متدین و دارای التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور

2- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی

3-نداشتن هرگونه سابقه سوء در امور سیاسی، اعتقادی، اخلاقی و محکومیت های موثر

4-داشتن توان تامین فضا و امکانات لازم متناسب با رشته ورزشی مربوط،ضوابط فنی و وسائل و ادوات لازم شامل وسایل ورزشی و غیره برای فعالیت درهررشته ورزشی توسط سازمان تربیت بدنی تعیین می گردد

5-دارا بودن مالکیت اعیانی ملکی که فعالیت باشگاهی در آن، تجویز شده است

توجه داشته باشید که جهت ثبت شرکت با موضوع باشگاه ورزشی در ابتدا اخذ مجوز از مراجع دیصلاح لازم می باشد . مناسب ترین قالب ها جهت فعالیت در موضوع شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

 

شرایط لازم جهت ثبت شرکت باشگاه ورزشی سهامی خاص عبارت اند از :

1-تعداد سهامداران حداقل 3نفر

2-حداقل سرمایه برای ثبت شرکت مبلغ یک میلیون ریال

3-پرداخت حداقل 35% از سرمایه به صورت نقدی

 مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت باشگاه ورزشی سهامی خاص :

1-تصویر برابر با اصل کارت ملی و شناسنامه تمام افراد

2-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده ازمراکز پلیس +10

3-مدارک بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35درصد از سرمایه اولیه شرکت

4-دو جلد اساسنامه

5-دو برگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

6-اقرارنامه امضا شده

7- دو نسخه اظهارنامه

8-دریافت مجوز در صورت نیاز

9-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

شرایط ثبت شرکت باشگاه ورزشی با مسئولیت محدود

1-حداقل سرمایه برای ثبت شرکت مبلغ 100.000تومان

2-تعداد شرکاء حداقل 2نفر

3-تعهد به پرداخت کل سرمایه به صورت نقدی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت باشگاه ورزشی با مسئولیت محدود

1-دو نسخه تقاضانامه

2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس یا امضای موسسین

3-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

4-امضای اقرارنامه

5-دو برگ اساسنامه

6-تصویر مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)برابر اصل شده

7-دریافت مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

8-دو جلد شرکتنامه

 

ثبت شرکت در ایران