ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص 

شرکت های سهامی به دو شرکت تقسیم میشوند شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص

شرکت های سهامی عام بدین گونه میباشند که قسمتی از سرمایه ی شرکت از طریق فروش سهام به مردم بدست می آید . تشکیل این شرکت ها با تشریفات گوناگونی همراه میباشد . که یکی از آنها پذیره نویسی میباشد

شرکت های سهامی خاص به شرکت هایی گفته میشود که تمامی سرمایه ی آن توسط موسسانشان تامین میگردد .

نقل و انتقالات سهام در شرکت های سهامی خاص به سهولت انجام میگیرد .

شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

شرایط اولیه لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص به شرح زیر میباشد .

 • اعضای هئیت مدیره حداقل باید 2 نفر باشند و هر کدام باید حداقل دارای یک سهم باشند .
 • عدم سوپیشینه اعضای هئیت مدیره
 • ارائه ادرس و کدپستی صحیح
 • حداقل سرمایه اولیه صدهزار تومان میباشد.
 • 35 درصد از سرمایه اولیه شرکت باید در حساب بانکی که معرفی شده واریز شود .

شرکت سهامی خاص بعد از امضای اساسنامه و تعهد سرمایه و انتخاب مدیر و بازرس تشکیل میشود.

مدراک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص :

 1.  دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده
 2. انتخاب نام مناسب برای شرکت سهامی خاص باید توجه داشت برای نام باید شرکت سهامی خاص ذکر شود .
 3. دو جلد اساسنامه
 4. کپی برابر با اصل مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره
 5. گواهی پرداخت 35 درصد سرمایه اولیه در حساب شرکت
 6. درصورت نیاز ارائه مجوز از مرجع ذیصلاح
 7. ارائه نام روزنامه رسمی جهت انتشار ثبت شرکت

ثبت شرکت در ایران