ثبت شرکت مخابرات و شرایط ثبت آن

مخابرات یکی از مهم ترین فن آوری های روز دنیا می باشد که مهمترین وظیفه آن ایجاد ارتباطات در سطوح گسترده است این ارتباطات شامل ارسال انواع علائم و نوشته ها و تصاویر، صداها و یا هرگونه اطلاعات دیگر از طریق دستگاه هایی با سیم یا بدون سیم و یا نوری و …. می باشد.

ثبت شرکت در ایران