شرکت نسبی چیست و شرایط ثبت آن

شرکت چیست ؟ چنانچه در مطالب پیشین اشاره گردید ، شرکت عبارت است از قراردادی که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از فعالیت و سرمایه خود را طبق قوانین تقسیم می نمایند. همچنین لازم به ذکر است که شرکت‌ها باتوجه به قوانین ایران دارای شخصیت حقوقی هستند و بطورکلی طبق قانون تجارت ایران اسلامی هفت نوع شرکت تجاری در ایران قابل ثبت می باشد که عبارتند از : (شرکت سهامی ، شرکت سهامی خاص و عام ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط غیر سهامی و سهامی ، شرکت نسبی ، و شرکت تعاونی تولید ومصرف ) یکی از انواع این شرکت های تجاری شرکت نسبی می باشد که این مطلب جهت بررسی شرایط ثبت این نوع شرکت تهیه گردیده است.

شرکت نسبی چیست ؟

طبق ماده 183 قانون تجارت شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی و تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته . در شرکت نسبی هر یک از شرکا ء به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته مسئولیت دارد در این نوع شرکت قانونگذار از کلمه (میزان سهم ) یا (میزان سرمایه ) استفاده ننموده است بلکه از کلمه (نسبت ) استفاده نموده و معنای نسبت یعنی خویشی و قرابت و ارتباط بین دو چیز ، پیوستگی میان دو شخص همانند ی بین علاقه اشیا یا کمیت ، بالنسبه و بطور نسبت و بطور قیاس با نظایر خود است .

قابل توجه است که شرکت نسبی مختص ایران است و در سایر کشورها از جمله کشورهای اروپایی وجود ندارد .

مراحل تشکیل شرکت

برای تشکیل شرکت نسبی می بایست اساسنامه و شرکتنامه تنظیم و سرمایه تماماَ پرداخت گردد . مادامیکه سرمایه تماماَ پرداخت نشده شرکت قابل تاسیس نمی باشد .توجه داشته باشید که در اساسنامه و شرکتنامه بعنوان قرارداد شرکت های نسبی، مقررات مربوط به اداره ی شرکت و روابط شرکا تعیین می گردد .

طبق مواد 183،184 و 185 قانون تجارت،شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی عبارتند از:

1- حضور حداقل 2 شریک

2- پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی ( تقویم سرمایه غیر نقدی طبق 122 قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد،لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون الزامی است

3- در اسم شرکت می بایست کلمه ( نسبی ) و همچنین نام لااقل یکی از شرکا ذکر گردد

موضوع شرکت: موضوع شرکت نسبی همواره تجاری می باشد و امور غیر تجاری نمی تواند موضوع شرکت نسبی باشد

قوانین رایج بر انتخاب نام شرکت های نسبی :

قانون گذار در ماده 184 قانون تجارت در رابطه با انتخاب نام شرکت در شرکت های نسبی مانند شرکت ها تضامنی با تاکید بر شخصیت شرکاء مقرر نموده است که لازم است حداقل نام یکی از شرکاء در نام شرکت ذکر شود.

همچنین در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده ، عبارتی از قبیل  ( و شرکا )     ( و برادران )  ضروری است در اینکه عبارت (شرکت نسبی ) را قید کنند وگرنه این حق و امتیاز برای طلبکاران وجود دارد که شرکا را شریک تضامنی طلقی کنند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

1-دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده

2-دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده

3-دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده

4-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت

5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

6-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)

7-اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل

8-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین

9-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره

10-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

با سپاس از همراهی شما عزیزان.

ثبت شرکت در ایران