شرایط ثبت شرکت نقشه برداری

نقشه برداری چیست ؟

نقشه برداری یکی از مهارت های پر کاربرد علوم مهندسی می باشد ،این مهارت عبارت است از انتقال اطلاعات مکانی یا داده ها به صفحات کاغذی و یا صفحات مونیتور با رعایت اصول و ضوابط و استفاده از نماد ها و سمبل های از پیش تایین شده که جهت نمایش اطلاعات مکانی و یا… از آن استفاده می شود.

در تعریف دیگری از نقشه چنین آمده است که نقشه تصویری قائم از سطح زمین بر سطح صاف کاغذ نقشه کشی یا مونیتور می باشد. نقشه ها باتوجه به خصوصیات کاربردی و نیاز افراد و اهداف آنها از رسم آن به شکل های گوناگون رسم می گردند.

به طور معمول عملیات نقشه‌برداری دارای دو مرحله می باشد:

مرحله برداشت  : اندازه‌گیری و محاسبه و ارائه نتایج کار است (با استفاده از دستگاه هایی مانند توتال استیشن ، تئودولیت ها ، جی پی اس و …)
مرحله رسم نقشه : با توجه به اطلاعات بدست آمده از مرحله برداشت.

جهت آغاز فعالیت رسمی و قانونی در این رشته ثبت شرکت یکی از اقدامات حائز اهمیت می باشد ،برای ثبت شرکت در ابتدا لازم است با توجه به موضوع فعالیت مجموعه قالب تجاری مورد نظر را انتخاب نمایید ، قالب های سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود جهت ثبت شرکت نقشه برداری مناسب می باشد.

شرایط ثبت شرکت نقشه برداری

1-جهت ثبت یک شرکت  ایران، قوانین حضور حداقل تعداد دو شریک را لازم دانسته است . از آنجا که یک شخص نمی تواند به تنهایی شرکت تشکیل دهد بنابراین تاسیس شرکت مستلزم شراکت دو یا چند شریک می باشد. لیکن قانون محدودیتی برای سقف تعداد شرکاء تعیین نکرده است.

2-حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان تایین گردیده است.

3- در ثبت شرکت سهامی خاص قانون تودیع حداقل 35% سرمایه را به صورت نقدی به حساب شرکت نزد بانک های متعتبر لازم دانسته است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نقشه برداری

1-کپی مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی )

2-آماده سازی کلیه تمامی مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه ، اظهارنامه

3-تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها

4-تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها ( مدیر عامل ، رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره )

5-ارائه اسامی اشخاصی که حق امضا دارند.

6-تعیین بازرسین شرکت ( مخصوص شرکت های سهامی خاص)

7-امضای اقرار نامه شرکت

8-گواهی عدم سوء پیشینه ( تمام اعضای هیات مدیره ، سهامداران ، بازرسین )

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران