شرایط ثبت شرکت پیمانکاری

شرکت پیمانکاری در حقیقت  مجموعه ای است با در اختیار داشتن نیروی متخصص و همچنین امکانات و تجهیزات لازم طی عقد  قرار دادی با افراد حقیقی و یا حقوقی انجام اموری از قبیل امور عمرانی و پیمانکاری شامل ابنیه اعم از فلزی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی ، تجاری، اداری ، اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها ، بزرگراه ها ، راه های فرعی و اصلی، آسفالت ریزی، راه های ریلی فرودگاه ها و اجرای پروژه های آب، شامل سد سازی، تونل سازی، پل سازی و …. را به عهده می گیرد . و عملیات مورد درخواست مشتریان خود اعمم از حقیقی و حقوقی را در مقابل دریافت هزینه تایین شده و طی زمان مقرر به انجام می رساند.

شرکت های پیمانکاری به موجب آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری به 11 گروه ذیل تقسیم گردیده اند  :

ساختمان و ابنیه ، راه و ترابری ، صنعت و معدن ، تاسیسات و تجهیزات ، کشاورزی ، آب ، مرمت آثار باستانی ، کاوش های زمینی ، ارتباطات ، نفت و گاز ، نیرو

اهداف تشکیل شرکت ها پیمانکاری:

1- بهبود کیفیت‌ خدمات‌ و افزایش‌ کمیت‌کارها با رعایت‌ اصول‌ صرفه‌جویی‌ درهزینه‌ها

2- افزایش‌ سرعت‌ انجام‌ کارها و حذف‌ بوروکراسی‌ حاکم‌ بر ادارات‌ و سامانه‌های‌دولتی‌

3-تامین منابع‌ انسانی‌ و سایر منابع‌ برای‌ اهداف‌ دیگر

4- افزایش‌ رقابت‌ به‌ منظور افزایش‌ کیفیت‌ خدمات‌، عملیات‌، کاهش‌ و کنترل‌ هزینه ‌عملیات‌

5- استقرار نظام‌ کارمزدی‌ به‌ جای‌ نظام ‌وقت‌ مزدی‌ سنتی‌ حاکم‌، بالاخص در ادارات‌ دولتی‌

ثبت شرکت پیمانکاری:

جهت ثبت شرکتهای پیمانکاری دو قالب شرکت با مسئؤلیت محدود و شرکت سهامی مناسب ترین قالب ها می باشند. که البته باز هم از میان این دو قالب جهت ثبت شرکت پیمانکاری، بهتر است که قالب شرکت سهامی خاص انتخاب گردد، چرا که این قالب دارای اعتبار بیشتری جهت  شرکت در مناقصات؛اخذ تسهیلات بانکی و عقد قراردادهای پیمانکاری می باشد.

 

شرایط ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص

1- حداقل 3 نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند)

2- حداقل سرمایه یک میلیون ریال

3- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است

4- تعهد یا پرداخت کل سرمایه

مدارک ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص

برای تاسیس شرکت سهامی خاص مطابق ماده 20 ل. ا. ق. ت مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد .

1- اساسنامه شرکت سهامی خاص که باید به امضای سهامداران رسیده باشد. ( دو جلد )

2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد

3- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد. ( دو نسخه )

4- صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ( دو نسخه )

5- فتوکپی برابر اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین

6- فتوکپی برابر اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین

7-ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد

8- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها

 شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود 

1- وجود حداقل 2 نفر عضو

2-حداقل سرمایه 10.0000 ریال

3- تعهد با پرداخت کل سرمایه

 مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1- کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا

2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه

3- امضای اقرارنامه

4- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

پس از تهیه مدارک فوق نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ( در دو نسخه ) ، اساسنامه ( در دو نسخه ) و شرکتنامه اقدام نمایید.

 

 

ثبت شرکت پیمانکاری

شرکت پیمانکاری :

شرکت های پیمانکاری مجموعه های حقیقی یا حقوقی میباشند که با قرارداد های مختلف مسئولیت انجام کارهایی را بر عهده میگیرند . مانند حمل و نقل و نظافت و ارائه خدمات مختلف به شرکت های دیگر و…

این شرکت ها معمولا شرکت های خدماتی میباشند .

معمولا این شرکت ها با توجه به زمینه فعالیت و منابع مالی و انسانی  در مناقصه های شرکت های دیگر برای مسئولیت گرفتن کارهایی از قبیل نظافت ، تعمیرات ، حمل و نقل ، … شرکت میکنند.

شرکت های پیمانکاری دارای رتبه و گرید خاصی میباشند که در رتبه بندی شرکت ها به آنها اشاره شده است .

انواع شرکت های پیمانکاری : 

بر اساس آیینه نامه ی معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری شرکت های پیمانکاری به دسته های زیر تقسیم شده اند :

 • نیرو
 • نفت و گاز
 • راه و ترابری
 • مرمت آثار باستانی
 • ساختمان
 • آب کشاورزی
 • کاووش های زمینی
 • صنعت و معدن
 • ارتباطات
 • تاسیسات و تجهیزات

ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت پیمانکاری : 

ابتدا باید در نظر گرفت برای ثبت شرکت چه نوع شرکتی برای فعالیت ما مناسب میباشد شرکت سهامی خاص یا شرکت با مسئولیت محدود . با توجه به شرکت های دیگر و اعتبارشان ؛ شرکت های سهامی خاص از اعتبار بیشتری نزد شرکت های مناقصه گذار برخوردار میباشند . پس شرکت سهامی خاص برای تشکیل  شرکت پیمانکاری مناسبتر میباشد و البته باید گفت که شرکت با مسئولیت حدود مزایای خود را دارد و نمیتوان صد در صد گفت که شرکت سهامی خاص مناسب این زمینه فعالیت میباشد .

مراحل و مدارک ثبت شرکت پیمانکاری : 

مراحل ثبت شرکت های پیمانکاری چه به صورت سهامی خاص و چه به صورت با مسئولیت محدود به شرح زیر میباشد :

1 . برای شرکت های سهامی خاص :

 • معرفی حداقل 3نفر عضو و دونفر بازرس به صورت جدا :

◊ حداقل مدرک بر ای بازرسان کارشناسی رشته ی مربوطه میباشد .

◊ حداقل سابقه 5 سال کار مفید داشته باشند .

◊ عدم اشتقال به نمایندگی مجلس شورای اسلامی

◊ مدیر و مدیرعامل شرکت نباشند .

◊ با مدیر و مدیرعامل نسبت خویشاوندی نداشته باشند .

 • حداقل 35 درصد سرمایه اولیه باید در حساب جاری بانک باشد .
 • انتخاب نامی مناسب برای شرکت باید در نظر داشت در نام شرکت از عنوان سهامی خاص استفاده شود.
 • حداقل سرمایه اولیه 100 هزار تومان میباشد .
 • امضای اساسنامه شرکت توسط سهامداران و ارائه دو جلد از آن
 • ارائه دو نسخه اظهارنامه
 • ارائه دو نسخه جدا از صورت جلسه مجمع عمومی و هیئت مدیره که به امضای سهامداران و بازرسان رسیده باشد .
 • ارائه کپی برابر اصل مدارک احراز هویت سهامدارن و بازرسان
 • ارائه گواهی عدم سوپیشینه
 • در صورت نیاز ارائه مجوز از مرجع ذیصلاح

∴ کلیه فرم های اظهارنامه و اساسنامه و صورت جلسه در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور موجود میباشند .

2. برای شرکت های با مسئولیت محدود :

 • معرفی حداقل دو نفر عضو
 • انتخاب نام مناسب و قابل تایید برای شرکت در نام شرکت باید از کلمه با مسئولیت محدود استفاده شود .
 • حداقل سرمایه اولیه 100 هزار تومان میباشد
 • تعهد پرداخت کل سرمایه
 • کپی برابر اصل مدارک احراز هویت اعضا
 • ارائه گواهی عدم سوپیشینه
 • امضای اقرارنامه شرکت
 • اخذ و ارائه موجوز از مرجع ذیصلاح در صورت نیاز
 • تکمیل و ارائه فرم های اساسنامه ، شرکت نامه ، اظهارنامه هر کدام در دو نسخه ( این فرم ها در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور موجود میباشند )

کلیه ی فرم ها و مدارک در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور باید اسکن و تکمیل شوند . و سپس باید همه مدارک و فرم ها را به اداره ثبت شرکت ها ارسال کرد . در صورت عدم نقص مدارک و ثبت نام ؛ نماینده برای امضای مدارک در اداره ثبت حاضر میشود و سپس مجوز ثبت شرکت صادر میگردد . در این صورت در مدت ماه مجوز انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالنتشار داد میشود .

 

 

ثبت شرکت در ایران