شرایط ثبت موسسه حقوقی

حقوق در واقع مجموعه ایی از قوانین و مقررات می باشد که وظیفه آن تامین نظم و عدالت در جامعه است . در جوامع قوانین توسط قانون گذاران تایین می گردد و همراه با نقش اجرایی قوه قضاییه موجب شکل گیریه نظام حقوقی در جامعه می گردند.

موسسات حقوقی کدامند؟

موسسات حقوقی واحد های غیر تجاری هستند که توسط یک گروه از کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری اداره میشوند . این افراد در مسائل حقوقی متخصص و صاحب نظر می باشند و به ارائه مشاوره و انجام امور حقوقی در تمامی زمینه اعمم از امور کیفری ، حقوق خصوصی ، دعاوی بین المللی ، خانواده ، دعاوی کارگر و کارفرما ، امور حقوقی ادارات و ……….  می پردازند.

ثبت موسسه حقوقی

جهت ثبت موسسات حقوقی مکلف به ارائه پروانه تاسیس از قوه قضاییه می باشید که زمان فعالیت موسسه در پروانه مشخص شده است و جهت تمدید ثبت نیز تمدید پروانه الزامی می باشد.

در نخستین گام جهت ثبت یک موسسه حقوقی حداقل دو نفر عضو (کارشناس حقوق یا وکلای دادگستری) و یک میلیون ریال سرمایه اولیه لازم است.

این افراد می بایست دارای شرایط زیر باشد :

1-تمدید مستمر پروانه وکالت

2-نداشتن دفتر وکالت و عضویت در موسسات مشابه دیگر

3-نداشتن سابقه محکومیت کیفری و محکومیت انتظامی از در4 به بالا

در صورتی که  یکی از اعضای شرکت حتی یکی از شرایط فوق را نداشته باشد ( یا فاقد آن شرایط گردد ) از عضویت در موسسه حقوقی محروم و عزل می گردد و اگر به سبب این خروج ،تعداد اعضای موسسه از حد نصاب کمتر شود بقیه اعضا موظفند ظرف مدت سی روز ضمن اعلام به کانون وکلا به جایگزینی یک عضو دارای شرایط فوق اقدام نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت موسسه حقوقی :

1-دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه که به صورت چاپی است.( اوراق تقاضانامه می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد)

2-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره یا رکن اداره کننده

5-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران

6-کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی

7-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

8-چنانچه موسسه در کشور دیگری هم به ثبت رسیده است ارائه گواهی نامه تصدیق به همراه ترجمه فارسی در 2 نسخه

9-حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره ی شرکت باید مدرک تحصیلی کارشناسی حقوقی داشته باشند. ( لازم به ذکر است باید این مدرک تحصیلی متعلق به یکی از اعضاء هیئت مدیره ی شرکت باشد)

پس از ثبت موسسه حقوقی نسبت به پلمپ دفاتر مالیاتی و دریافت کد اقتصادی موسسه اقدام نمایید .

 

شرایط ثبت موسسات آموزشی

آموزش دارای نقش بسیار مهمی در ارتقای سطح علمی و فرهنگی جوامع می باشد . یکی از بخش های مهم آموزش در جوامع موسسات آموزشی می باشند که با هدف رشد دانش و تخصص افراد و توسعه فعالیت های علمی و آموزشی تاسیس می گردند.

مطلب پیش روی شما جهت بررسی شرایط ثبت موسسات آموزشی تهیه گردیده است بنابراین جهت ورود مناسب به این مطلب بهتر است در ابتدا به ارائه تعریفی از موسسات بپردازیم :

موسسات در واقع  واحدهایی می باشند که با نام وهدف معین در مالکیت  بخش عمومی ویا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار می گیرد که به فعالیت های انتفاعی و یا غیر انتفاعی می پردازد و در معاملات شرکت می نمایند و طرف معامله قرار می گیرند.به بیان دیگر موسسه را واحد اقتصادی می نامند.

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند .

موسسات دارای سه دسته اصلی می باشند:

1- طبقه بندی موسسات ازلحاظ مالکیت (موسسات بخش دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی)

2- طبقه بندی موسسات از لحاظ هدف فعالیت

3- طبقه بندی موسسات از لحاظ نوع فعالیت

چنانچه اشاره شد در این مطلب چگونگی ثبت موسسات آموزشی بررسی می گردد ،جهت ثبت موسسه آموزشی و فعالیت آموزشی در قالب حقوقی ملزم به طی مراحل قانونی ثبت موسسه می باشید. موسسات آموزشی با توجه ماهیتشان در دسته بندی قالب تجاری و شرکت های تجاری قرار نمی گیرند از این رو باید موسسه غیر تجاری ثبت گردد .

همچنین با توجه به رشد روز افزون بخش خصوصی در کشور عزیزمان ،بسیاری افراد اقدام به ثبت انواع موسسات خصوصی از جمله موسسات آموزشی روی آورده اند، بنابراین لازم است غیر از طی مراحل ثبتی، جهت اثبات مشروعیت مجموعه، مجوز لازم از سوی مرجع مورد نظر اخذ گردد.

بنا براین نخستین  و مهمترین گام در تاسیس یک موسسه آموزشی ثبت و اخذ مجوز آن میباشد.

موضوع فعالیت موسسات آموزشی

1-ایجاد یا توسعه هر گونه واحد اموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی تاسیس آموزشگاه های عالی آزاد وبرگزاری دوره های تخصصی وکاربری کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی،کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی ارشدودکتری.

2-انجام تحقیقات علمی در سطح ملی وبین المللی با همکاری محققان ومتخصصان وهمکاری با نهادهای اجرایی علمی وپژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری واجرایی طرح ها وبرنامه های مربوط به امور تحقیقاتی وپژوهشی

3-مشاوره وارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور

4-ارایه خدمات در زمینه فعالیت های آموزش عالی وپژوهشی ،فناوری وامور دانشجویی

5-تاسیس وتشکیل فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

6-تاسیس دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی دولتی وغیر دولتی،پژوهشکده ،پژوهشگاه

7-موسسات و شرکت های دانش بنیان ،شرکت های دانشگاهی

توجه داشته باشید که جهت فعالیت در زمینه علمی، آموزشی و پژوهشی با توجه به موضوع ، می بایست از سازمان  های مربوطه شامل :وزارت فرهنگ وارشاد ،سازمان آموزش وپرورش و وزارت علوم وتحقیقات وفناوری مجوز های لازم را اتخاذ نمود

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه

1-اخذ تقاضانامه ثبت موسسه از ثبت شرکت ها وتکمیل وامضا توسط شرکا

2-فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم

3-تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجاری

4-فتوکپی شناسنامه شرکا ودر صورت لزوم فتوکپی پایان خدمت انها

5-تنظیم صورت جلسه مجمع موسسین حداقل در دو نسخه

6-تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه وامضا ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا

مدارک ومراحل صدور مجوز موسسه آموزشی

1-تصویر اساسنامه برای موسسات فرهنگی وهنری که به تایید دفترتوسعه ومشارکت های فرهنگی هنری رسیده باشد

2-فرم مشخصات عمومی متقاضی

3-تصویرپروانه تاسیس

4-فرم تکمیل شده درخواست دوره

5-تایید اماکن

6-تصویر مجوز تاسیس برای هنرستان های غیر دولتی

7-تصویر مجوز تاسیس برای آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه سینمایی وسمعی وبصری

8-تصویر آخرین روزنامه رسمی

9-تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه

10-تیلیغات روزنامه که به تایید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد

11-تعهد نامه

12-تایید نوسازی برای هنرستان های غیر دولتی

در پایان از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.

 

 

 

 

ثبت موسسه

ثبت موسسات غیر تجاری :

در اداره ثبت شرکت ها ثبت موسسات غیر تجاری نیز انجام میشود.موساتی که به انجام امور غیر تجاری میپردازند.مانند کارهای علمی.

آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری ؛ چنین تعریف میکند :” مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵٨۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.”

این موسسات به دو دسته تقسیم میشوند.

  • موسساتی که هدف آنها از تشکیل منافع مادی و تقسیم آن بین اعضا باشد مانند مدارس غیرانتفاعی و موسسات آموزشی و موسسات حقوقی  و موسسات خدمات شهری این موسسات باید پس از به ثبت رساندن موسسه باید مجوز فعالیت خود را از مرجع ذیربط اخذ کنند .
  • موسساتی که هدف آنها از تشکیل منافع مادی برای خود و اعضاشان نباشد مانند احزاب سیاسی و انجمن های اسلامی و فعالان اجتماعی  به این موسسات ؛موسسات غیر انتفاعی میگویند.این موسسات هنگام ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام میشوند و در صورت نبود مشکل به ثبت میرسند .

مدارک لازم برای ثبت موسسه های غیر تجاری :

مدارک لازم جهت ثبت موسسه غیرتجاری به شرح زیر است :

  • تکمیل فرم تقاضانامه و به امضا رسیده توسط شرکا
  • انتخاب نام مناسب برای موسسه
  • 2 جلد اساسنامه تکمیل شده و به امضای شرکا رسیده باشد
  • 2 نسخه صورت جلسه مجمع موسسان
  • کپی مدارک احراز هویت شرکا
  • حداقل برای تشکیل موسسه 2 نفر میباشد
  • حداقل سرمایه هر میزان میتواند باشد
  • در صورت نیاز اخذ مجوز لازم از مرجع ذیصلاح

پس از ارائه مدارک مورد نظر و در صورت نداشتن مشکل و نقص در اداره ثبت باید هزینه های مربوطه را پرداخت کرد .

سپس ثبت موسسه مورد نظر انجام میپذیرد بعد از این مراحل آگهی تاسیس باید به امضای رییس شرکت ثبت برسد. بعد از این مراحل یک نسخه از مدارک با مهر اداره ی ثبت به شخص احراز هویت شده تقدیم میشود .سپس باید برای آگهی در روزنامه اقدام کرد .

پس آگهی در روزنامه های کثیرالنتشار کار ثبت موسسه به پایان میرسد .

 

 

ثبت شرکت در ایران