برند و نام تجاری

برند ونام تجاری شرکت گونه  ایی از بازاریابی است که با ورود محصولات بسته بندی به وجود آمد و شناخته شد .

به طور معمول هر شرکت و موسسه برای شناخته شدن و ثبت شرکت و رونق کسب کار خود دارای یک شکل گرافیکی , نشانه یا سمبل یا به زبان عامیانه آرم است.

 این آرم و سمبل منحصربه فرد برای هر شرکت و موسسه میباشد.

تعریف دیگر برند یا نام تجاری :

نام یا نمادی است با هدف فروش کالا و بهتر شناخته شدن وتبلیغات و ارائه خدمات که مورد استفاده قرار میگیرد .

میتوان گفت برند هویت منحصرفرد یک شرکت و موسسه است .

برند و نام تجاری از دید مصرف کننده :

در نگاه مصرف کننده باید به این مسئله توجه شود که مصرف کننده با دیدن برند و شنیدن نام تجاری شرکت چه چیزی در ذهنش تداعی میشود .

طبق این تعاریف میتوان گفت باید به برند حیات بخشید تا بتوان در ذهن مشتری ثبت شود .

به طور مثال همه ی ما علامت تجاری شرکت BMW را میشناسیم و در ذهن همه ی مردم ثبت شده است و زمانی که اتوموبیلی با این سمبل را میبینیم بدون توجه به مدل و کلاس اتومبیل نام تجاری آن را ذکر میکنیم. (به طور عامیانه یعنی میگوییم فلانی BMW دارد. )

چگونگی انتخاب برند و نام تجاری :

برند و نام تجاری میتواند اعم از تصویر، حرف ،نقش،رقم،عبارت و غیره باشد.

نام تجاری و برند باید بگونه ایی انتخاب شود که به محض شنیده و دیده شدن محصولات و خدمات موسسه و شرکت مورد نظر در ذهن شکل بگیرد.

به طور معمول برند میتواند شبیه به خدمات و محصولات شرکت باشد و نام تجاری نیز میتواند نام یکی از محصولات و خدمات باشد .

به طور مثال همه ی ما مایع سفید کننده را با نام وایتکس می شناسیم.

ثبت برند و نام تجاری بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی میباشد.

انتخاب نام تجاری دارای دستورعملهای مشخصی می باشد.

ثبت شرکت در ایران