ثبت موسسه حقوقی

کار موسسات حقوقی چیست ؟ 

منظور از موسسات حقوقی موسسه هایی است که رابط بین وکیل و موکل میباشند . و در زمینه های امور وکالت توسط کارشناسان و وکلای حقوقی و رسمی دادگستری ایجاد میشوند .

همچنین در زمینه های مشاوره خانواده و وکالت خانواده فعالیت دارند .

این موسسات غیر تجاری میباشند . و در حوزه های حقوقی اعم از حقوق بانکی مالیاتی کیفری و… فعالیت دارند .

ارائه این قبیل خدمات از طریق موسسات حقوقی یک امر سنجیده شده و کارشناسی است زیرا این موسسات به طور دقیق با این امور اشنا هستند . و با خطای کمتری انجام میدهند .

متقاضیان میتوانند با حداقل مدرک کارشناسی رشته ی مرتبط اقدام به ثبت موسسه ی حقوقی کنند.

ارکان موسسات حقوقی :

هر یک از موسسات حقوقی دارای مدیر (مدیران ) و مجمع عمومی میباشد .

مجمع عمومی متشکل از سهام داران است که آنها تعیین میکنند چه کسی یا کسانی موسسه را مدیریت کند . حدود اختیارات مدیر یا مدیران را مجمع عمومی مشخص میکند .

شرایط ثبت موسسات حقوقی :

حداقل 2 نفر از شرکا باید برای ثبت موسسه حقوقی اقدام کنند . که حداقل یک نفر وکیل دادگستری با سابقه 10 سال وکالت باید عضو موسسان باشد .

اعضای موسسه باید شرایط زیر را داشته باشند و آنها را رعایت کنند :

 • تمدید مکرر پروانه وکالت
 • عدم داشتن دفتر وکالت و یا عضویت در موسسه های حقوقی دیگر
 • عدم سوپیشینه و داشتن محکومیت از درجه 4 به بعد
 • نداشتن فساد و عدم انجام فعالیت های در تضاد با شغل و شئونات وکالت

در صورت عدم داشتن یکی از شرایط و رعایت نکردن آنها  عضو مذکور ازعضویت در در موسسه عزل میگردد و چنانچه با خروج وی تعداد اعضا از حد نصاب کمتر گردد ؛ اعضا موظف هستند طی مدت 30 روز عضو جدید با شرایط بالا را به کانون وکلا اعلام نمایند.

ثبت موسسه حقوقی

سایر شرایط ثبت موسسه حقوقی :

 • ثبت موسسه حقوقی منوط به ارائه پروانه ی تاسیس که از سوی قوه ی قضاییه است میباشد ،این پروانه مدت دار است و تمدید ثبت موسسه تابع تمدید پروانه است.
 • همانطور که گفته شد تعداد اعضا جهت ثبت حداقل 2 نفر است
 • سرمایه موسسه میباست نقدی باشد و حداقل آن 1000000 ریال میباشد .
 • یکی از وکلای موسس باید بیش از 10 سال سابقه وکالت داشته باشند.
 • تابعیت موسسه باید ایرانی باشد و غیر از ایرانی تابعیت دیگری مورد قبول نیست .
 • اساسنامه موسسه حقوقی باید ابتدا باید مورد تایید و ثبت کانون وکلای دادگستری برسد و سپس در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مورد ثبت قرار بگیرد .
 • در اساسنامه میباست نام موسسه و اعضای موسس و مشخصات و محل اقامتشان ذکر شود . هر گونه تغییر در ارکان و اساسنامه باید در کانون وکلا تایید شود . و جهت انتشار و ثبت به اد اره ی ثبت شرکت ها داده شود .
 • طی یک ماه از انتشار آگهی یک نسخه از آگهی باید به کانون وکلا داده شود .
 • اسامی همه وکلای همکار در موسسه که به تصویب مجمع عمومی رسیده اند و در کانون وکلا تایید شدند برابر ماده 3 باید به اداره ثبت شرکت ها اعلام شوند تا در روزنامه رسمی آگهی شوند.
 • در بند 2 اساسنامه موضوع موسسه حقوقی ذکر میشود.منظور از  عبارت فوق (مشاوره حقوقی و انجام امور مربوط به وکالت از طریق وکلای معتبر دادگستری) همه ی امور حقوقی را شامل میشود .
 • برای انتخاب نام موسسه باید کلمه “موسسه” ذکر شود . نام های انتخابی باید دارای معنا و مفهوم باشند. دارای 3 سیلاب باشد .لاتین و بیگانه نباشد و در اخر مطابق با عرف و شرع اسلام باشد .
  مدارک لازم جهت ثبت مؤسسه حقوقی:
 • دو نسخه اساسنامه تکمیل شده موسسات حقوقی
 • دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده موسسات حقوقی
 • کپی مدارک احراز هویت برابر با اصل در دفاتر اسناد رسمی همه اعضا
 • مدارک شناسایی نماینده شخص حقوقی
 • کپی آخرین روزنامه رسمی
 • معرفی نامه نماینده زمانی که اعضا هیات مدیره از اشخاص حقوقی باشد.
 • ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی حقوقی یکیاز اعضای هیئت مدیره
 • ارائه قیم نامه و وکالتنامه

 

ثبت شرکت در ایران