شرایط تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

در رابطه با تغییرات شرکت ها پس از ثبت یکی از موارد رایج این تغییرات ،تغییر در قالب شرکت می باشد که این مقاله با هدف بررسی این نوع تغییر و امکان یا عدم امکان  انجام آن و در صورت امکان ،شرایط انجام آن تهیه گردیده است .

شرایط  تبدیل قالب شرکت چیست ؟

یکی از مهمترین تصمیمات افراد در هنگام ثبت شرکت با توجه به نوع فعالیت و نیاز مجموعه و خصوصیات هر یک از شرکت های تجارتی و مقایسه ان با نیاز های خویش انتخاب قالب مناسب جهت فعالیت شرکت می باشد. لکن در گام های بعدی  و بعضا تغییر نیاز و یا نگرش و بسیاری از دلایل دیگر امکان الزام به تغییر در قالب شرکت وجود دارد . در این شرایط معمولا شرکا مایل نیستند شرکت موجود منحل گردد و شرکت جدیدی را به ثبت رسانده شود و بلکه علاقه‌مندند که حتی المقدور بدون لطمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، نوع آن تغییر یابد. بنا برقوانین تجارت تبدیل نوع شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را از بین نبرده و شرکتی که تبدیل شده است، می تواند بدون آن‌که وقفه‌ای حاصل گردد به فعالیت های پیشین خویش ادامه دهد  و از مزیت های این تغییر در تفاوت با  انحلال و تشکیل شرکت این است که در این شرایط  افراد ملزم به طی تشریفات ثبت و پرداخت حق‌الثبت مجدد نمی باشند.

البته به این نکته مهم  توجه داشته باشید که  این تغییرات یا تبدیل در تمام شرکت ها قابل اجرا نمی باشد.

یکی از انواع مجاز این تغییرات، تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی می باشد که در ادامه این مطلب به بررسی شرایط آن خواهیم پرداخت:

شرکت تضامنی چیست :

یکی از کامل ترین انواع قالب شرکت ها می باشد. بنا بر ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی تحت شرایط خاصی بین دو نفر تشکیل می شود که هر کدام از افراد را شریک ضامن می نامند به این معنی که چنانچه   شرکت دچار قروض یا دیون یا تعهداتی گردد هر یک از شرکا در قبال تمام موارد مسئول بوده و بایستی پاسخگو باشند و این عمده ترین تفاوت شرکتهای تضامنی با سایر شرکتها می باشد.

شرکت سهامی چیست :

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می‌شود و سرمایه آن متشکل از سهام هم‌ارزش یا تعداد یکسان سهام است. شرکت‌های سهامی به دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می‌شوند که مهمترین تفاوت این دو در این است که سهام شرکت‌های سهامی عام در تالار بورس قابل مبادله است.

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

هر شرکت تضامنی مجاز است در صورت لزوم با تصویب تمام شرکا ء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقرارت راجع به شرکت سهامی حتمی است.

1-نسبت به دوره عمل شرکت تضامنی به تصفیه حساب یا بستانکاران و ارباب معاملات اقدام کند و در واقع اصل تضامن را از بین ببرد

2-این اقدام با رضایت همه شرکا باشد

3-مقررات مربوط به شرکت سهامی را انجام دهد. ( تهیه و تنظیم اساسنامه ، تامین سرمایه ، اظهارنامه و  انجام تشریفات ثبت و …. )

در صورت تمایل به تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی عام لازم است شرکاء تضامنی نسبت به واریز 35% از نسبت درصد تعهد شده سهام به حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس اقدام نماید و پس از جهت آماده نمودن طرح اساسنامه و طرح پذیره نویسی و سایر مدارک جهت اخذ مجوز به اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند .

و پس از اخذ مجوز مبنی بر اجازه پذیره نویسی را در بانکی که تعهد به سرمایه سهام در آن گردیده است در معرض دید علاقه مندان به پذیره نویسی گذاشته شود و پس از تعهد میزان سهام مورد نظر و قبول پذیره نویسی مجمع عمومی موسس تشکیل می گردد و با تصویب اساسنامه و انتخاب اولین مدیران و بازرس، شرکت سهامی عام تشکیل شده محسوب می گردد .

 

ثبت شرکت در ایران