شرایط ثبت شرکت دکوراسیون داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی یکی از رشته هایی می باشد که امروزه بیش از بیش مورد توجه جوامع قرار گرفته است و به اهمیت آن به عنوان یک رشته مستقل و پر کاربرد پی برده شده است . طراحی دکوراسیون داخلی ترکیبی از علم و هنر معماری و اصول زیبایی شناختی و طراحی می باشد که به همان میزان که شامل جنبه های کاربردی ساختار فنی علم معماری می باشد، جنبه های بصری و زیبا شناسانه  و اصول طراحی تجسمی را نیز در بر می گیرد، شاید به همین دلیل است که رشته طراحی داخلی اغلب هم ردیف سایر هنرهای تجسمی قرار می گیرد.

امروزه طراحان دکوراسیون داخلی به عنوان یک متخصص به طراحی فضاهای مختلف از قبیل طراحی منازل مسکونی، ادارات ، مغازه ها و و فروشگاه ها و ………… با توجه به نیاز و ویژگی های روحی ، روانی انسان ها می پردازند.

در صورت تمایل به فعالیت در این رشته مناسب ترین گزینه جهت فعالیت قانونی و رسمی شما ثبت شرکت می باشد شرکت طراحی دکوراسیون داخلی مانند بسیاری از موضوعات در اکثر قالب های ثبتی قابل ثبت است ، لکن مناسب ترین گزینه جهت فعالیت در این موضوع ثبت شرکت در قالب شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی است که در ادامه به شرح و معرفی شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت طراحی دکوراسیون داخلی در قالبهای شرکت با مسئولیت محدود و یا سهامی خواهیم پرداخت:

شرایط لازم جهت ثبت شرکت طراحی داخلی با مسئولیت محدود

1-حداقل سرمایه یک میلیون ریال

2-وجود حداقل دونفرعضو

3- تعهد باپرداخت کل سرمایه

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت طراحی داخلی با مسئولیت محدود

1-اصل گواهی عدم سوپیشینه ( گواهی عدم یو پیشینه از مراکز+10 تهیه شود)

2-اقرار نامه امضا شده

3-تصویرشناسنامه کلیه اعضا

4- تصویرکارت ملی کلیه اعضا

5-اخذ مجوز درصورت مجوزی بودن موضوع مربوطه

شرایط لازم جهت ثبت شرکت طراحی داخلی سهامی خاص

1-حداقل سرمایه 1000.000ریال

2-حداقل سه نفرعضو+دونفربازرس( بازرسین نباید ازاعضا باشند)

3-دست کم 35درصد سرمایه نقداپرداخت شود

مدارک لازم جهت ثبت شرکت طراحی سهامی خاص

1-امضای اقرارنامه

2-اصل گواهی عدم سوپیشینه کیفری تهیه شده ازمراکز پلیس +10

3-فتوکپی شناسنامه وکارت ملی کلیه اعضا

4-مجوز درصورت مجوزی بودن موضوع

5-درصوتی که امور ثبت شرکت(شرکت سهامی خاص) به وسیله وکیل انجام شود،تنظیم وکالت نامه به نام وکیل صورت پذیرد .

مراحل و نکات مهم در ثبت شرکت طراحی دکوراسیون داخلی

1-تهیه فرم اسناد ثبت شرکت ها این فرم ها در ادراه ثبت موجود و قابل تهیه می باشد که لتزم است توسط متقاضیان تکمیل گردد.

2-پرداخت هزینه تعیین نام شرکت.

3-توجه داشته باشید که رعایت قوانین رایج بر انتخاب نام شرکت ها الزامی می باشد و نام انتخابی جهت شرکت نمی بایست از واژه گان بیگانه انتخاب گردد و همچنین  فاقد سابقه ثبت باشد و دارای معنا و مطابق فرهنگ اسلامی باشد .

در نهایت  در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره ثبت شرکت ها اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می شود.

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران