شرایط ثبت شرکت روانشناسی

روانشناسی علمی است که به کند و کاو در حالات روحی و روانی افراد می پردازد و در تلاش است تا سلامت روحی و روانی افراد جامعه را تامین نماید. امروزه در جوامع پیشرفته چنانچه بهداشت و سلامت جسم نزد افراد جامعه حائز اهمیت می باشد سلامتی روح و توجه به نیازهای آن نیز از اهمیت ویژه ایی برخوردار است .در جامعه کنونی ما نیز توجه به این علم هر روز افزایش می یابد و افراد جهت حفظ سلامت روح و روان خود به متخصصین این رشته مراجعه می نمایند، لذا هر روز شاهد  پيشرفت‌هاي بي‌شماري چه در زمينه ارتقاي اين علم با ارزش و چه در زمينه نهادينه شدن فرهنگ مشاوره در ايران صورت می گیرد.

با توجه به رشد روز افزون مراجعین مراکز روانشناسی سازماني به منظور نظارت و تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر قوانين روان‌شناسي تشكيل گرديد و همچنین قانوني مشتمل بر 24 ماده و نوزده تبصره در تاريخ 9 ارديبهشت 1382 به تأئيد شوراي نگهبان درآمد و به موجب آن اهدافي را براي سازمان در نظر گرفتند كه حمايت از حقوق مراجعان به مراكز مشاوره و درماني و حمايت از حقوق صنفي روانشناسان و مشاوران و ارتقاء سطح دانش روان‌شناسي و مشاوره را در پي داشت.

علم رونشناسی با توجه به نیازهای مختلف روحی و روانی افراد دارای شاخه های بسیاری می باشد که عبارتند از: روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، روانشناسی راهنمایی و مشاوره، روانشناسی رشد، روانشناسی تربیتی، روانشناسی آزمایشگاهی، روانشناسی تجربی، فرا روان شناسی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی شخصیت روانشناسی سیاسی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی مثبت نگر، روانشناسی جنایی و ……….که متخصصین این رشته ها در بخش های مختلف اجتماع به ارائه خدمات مربوطه مشغول می باشند.

در صورت تمایل به تاسیس مراکز روانشناسی توجه داشته باشید که جهت فعالیت در هر یک از موضوعات روانشناسی اعمم از عمومی، روانشناسی  ( بالینی، روانشناسی راهنمایی و مشاوره، روانشناسی رشد و…) دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح از جمله سازمان بهزیستی و نظام روانشناسی الزامی می باشد.

موضوعات فعالیت ذیل مستلزم اخذ مجوز از سازمان بهزیستی می باشد  :

1-تاسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری و اجتماعی

2-موضوع فعالیت تاسیس مهد های کودک

3-تاسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی

4-تاسیس خانه سلامت دختران و زنان

5-تاسیس مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی

6-تاسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی

7- تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

8-تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

9-تاسیس مراکز حرفه اموزی معلولین

10-تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین

11- تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی (صرفا مراکز روانی)

12- تاسیس انجمن ها و موسسات غیر دولتی و غیره که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت مینمایند.

در گام بعدی در رابطه با انتخاب قالب مناسب جهت ثبت شرکت روانشناسی شایان ذکر است که این نوع شرکت در دو قالب سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود قابل ثبت می باشد.

شرایط ثبت شرکت روانشناسی سهامی خاص 

1-مطابق ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت :حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر می باشد.

2- دو نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند) ، حداقل ۳۵درصد سرمایه می بایست نقداَ پرداخت شود.

3-حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.( ماده ۵لایحه اصلاحی قانون تجارت )

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت روانشناسی سهامی خاص 

1-دونسخه اظهار نامه تکمیل شده با امضاء موسسین

2- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین

3-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل ۳۵%سرمایه) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی

4- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

5-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه وکارت ملی سهامداران، مدیران و بازرسان

6-گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان

7-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضاء موسسین

8-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره

9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت روانشناسی مسئولیت محدود:

1-در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲نفر میباشد

2-حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.

3-در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراریه دریافت نماید

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت روانشناسی مسئولیت محدود 

1- دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضا نامه توسط کلیه سهامداران

2-دوبرگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران

3- دوجلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات ان توسط کلیه سهامداران

4-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد

5-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد

6-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران ودر صورتی که مدیر عامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صور میگیرد)

7-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

8-گواهی عدم سوءپیشینه

9-معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشندو ارائه تصویر روزنامه رسمی اگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن.

10-تاییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن

11-اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها

 

 

 

ثبت شرکت در ایران