اقدامات اجباری بعد از ثبت شرکت

بعد از ثبت شرکت و تاسیس آن باید تا اخر عمر شرکت به قوانین ثابتی عمل کرد ، رعایت کلیه ی این قوانین و اقدامات باید قبل از شروع فعالیت شرکت باشد . این اقدامات بطور مکرر باید انجام شود حتی اگر شرکت و موسسه ی ما فعالیت خاصی نداشته باشد.که در ذیل به تفصیر  اقدامات  بعد از ثبت شرکت میپردازیم.

پس از ثبت شرکت حداکثر طی 2ماه باید در سازمان امور دارایی و مالیات تشکیل پرونده داد . حتی اگر شرکت فعالیتی نداشته باشد  باید حوزه ی مالیاتی خود را مشخص کند.

دریافت کد اقتصادی ; کد اقتصادی برای تفاوت فعالیت های شرکت های مختلف با هم است .

بعد از این که شرکت به ثبت رسید باید دفاتر مالی (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه ) شرکت مذکور پلمپ شود به اصطلاح ورق شماری و منگوله دار شود.این دفاتر برای ثبت حساب های مالی شرکت از زمان تاسیس تا پایان سال مالی شرکت مذکور است.هر ساله برای تعیین عملکرد مالی شرکت این دفاتر برای همان شرکت توسط اداره ی دارایی پلمپ میشود. و سپس این دفاتر تحویل داده میشود. این سال مالی در اساسنامه شرکت درج شده است.

اقدامات اجباری بعد از ثبت شرکت ها

اقدامات اجباری بعد از ثبت شرکت ها

به شمارش برگه های دفاتر و ذکر نام شرکت روی آنها و نصب منگوله پلمپ دفتر گفته میشود

همه ی شرکت هایی که مشمول قوانین مالیاتی هستند باید هر ساله دفاتر خود را پلمپ کنند حتی اگر فعالیتی نداشته باشند.در غیر اینصورت جریمه نقدی میشوند.

اخذ کردن کد مالیات بر ارزش افزوده;  این مالیات جدا از مالیات سالانه است و باید هر سه ماه یکبار  پرداخت گردد.

در صورتی که شرکت و موسسه کارمند داشته باشد باید کارفرما باید کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی را دریافت کند. هر کارفرما باید تمامی کارمندان موقتی و دائم خود را بیمه تامین اجتماعی کند و حق بیمه ی آنها را پرداخت نماید. و لیست افراد را تحویل بیمه تامین اجتماعی کند.

تغییرات در مورد اعضای هئیت مدیره و مدیران و مدیرعامل و نمایندگان باید در اداره ی ثبت اسناد ثبت شود در غیر این صورت زمانی که یکی از اشخاص اسبق مذکور در رابطه با شرکت کاری انجام دهند هیچ اعتراضی پذیرفته نمیشود . در صورتی که شرکت فعالیت های صادرات و واردات انجام میدهد باید کارت بازرگانی دریافت کند .

برخی از اقدامات پس از ثبت  اختیاری است نظیر :

تهیه ی سایت برای شرکت که بهتر است این سایت رسمی باشد .

تهیه ی ست اوراق اداری شامل سربرگ و کارت ویزیت

ثبت برند و نام تجاری شرکت

افتتاح حساب بانی و همچنین درخواست دسته چک برای شرکت

تهیه برنامه ی مالی و حسابداری شرکت و همچنین استخدام حسابدار

ثبت شرکت در ایران