شرکت مختلط غیر سهامی چیست ؟

این مطلب با هدف بررسی ماهیت ،شرایط و مراحل ثبت شرکت مختلط غیر سهامی تهیه گردیده است جهت بررسی این نوع شرکت در ابتدا به ارائه تاریچه شکل گیری این شرکت ها در دنیا خواهیم پرداخت .

این نوع شرکت در اروپا در قرون وسطا شکل گرفته است ، در این دوران اشراف و نجیب زادگان اروپایی جهت امور تجاری خصوصا تجارت های دریایی که در آن دوران بسیار رواج داشته اقدام به شراکت با تجار از طبقه عادی می نمودند و بخشی از سرمایه تجارت را تامین می نمودند لکن با این شرط که در این تجارت نامی از آنها برده نشود و شرط دیگر اینکه تنها به میزان سرمایه آورده خود مسئولیت در تجارت را پذیرا باشند. در این شرایط شریک تاجر مسئول کلیه قروض شرکت بوده است . دلیل این نوع از شراکت ،ناپسندیده بودن فعالیت تجاری برای اشراف زادگان در آن دوران بوده است . همین امر بستر به وجود آمدن شکل امروزی شرکت های مختلط غیر سهامی می باشد.

طبق ماده 141قانون تجارت شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی  تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام  تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

شرط تشکیل شرکت تأدیه تمام سرمایه نیست زیرا از مفاد بعضی از مواد بر می آید که شرکاء با مسئولیت محدود ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند(ماده 141 و 152) ولی شرکاء ضامن باید تمام سرمایه خود را بپردازند.

شرکت مختلط غیر سهامی ترکیبی از ساختار یک شرکت سرمایه ای به نام شرکت با مسئولیت محدود و ساختار یک شرکت تضامنی که شرکت شخصی است می باشد .یعنی عده ای از شرکا ء شریک ضامن که مسئولیت کلیه قروض شرکت را بعهده دارند و عده ای از شرکا ء با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای که در شرکت دارند نیز دارای مسئولیت می باشند با این وصف حقوق و مسئولیت شرکاء ضامن به مانند شرکت تضامنی عمل می کنند .

چنانچه در ابتدای مطلب اشاره گردید این نوع شرکت از قدیم الایام برای کسانی که صاحب سرمایه بودند اما نمی توانستند رسما تجارت کنند سرمایه خود را در اختیار کسانی که هم رسما می توانستند تجارت کنند و هم بصیر و مطلع بودند رایج بوده است تا حاصل منافع ان ها تقسیم گردد .بطور کل می توان گفت شرکت مختلط غیر سهامی از ماهیت دو گانه با اوصاف و اثار خاص خود برخوردار است .

تشکیل این نوع شرکت با تنظیم شرکت نامه می باشد و نکات لازم در شرکت نامه و یا اساسنامه درج می گردد.

شرایط انتخاب اسم شرکت طبق ماده 141 قانون تجارت

1-درنام شرکت می بایست عبارت شرکت مختلط ذکر شود.

2-در اسم شرکت لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود(مسئولیت شرکای ضامن مانند شرکت تضامنی است )

تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی

شركت مختلط غیر سهامی كه از نظر طبقه بندی جز شركتهای شخص محسوب می شود با تنظیم شركتنامه واساسنامه و امضای شركا تشكیل و به ثبت می رسد . روابط شركا تابع شركتنامه خواهد بود. تنظیم اساسنامه نیز درشركت متداول و مورد استفاده قرار می گیرد.

در تنظیم شركتنامه و اساسنامه باید مفاد ماده ١٦١ ق.ت. ناظر به مواد ١٣٦ تا ١٤٠ همان قانون مورد توجه قرار گیرد

بعد از ثبت شركت مختلط غیر سهامی خلاصه ای از شركتنامه در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های كثیر الانتشار درج می گردد

  مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

1-دو نسخه اظهارنامه به امضای شرکا

2-دو نسخه شرکتنامه به امضای کلیه شرکا

3-دو نسخه اساسنامه به امضای شرکا

4-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به امضای کلیه شرکا ( با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند)

5-فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی

6-اخذ مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز

با سپاس از همراهی شما عزیزان

 

ثبت شرکت در ایران