شرکت های سهامی چیست

شرکت های سهامی چیست و انواع آن

شرکت سهامی یکی از انواع شرکت های تجاری قابل ثبت در ایران می باشد که این مقاله با هدف بررسی ماهیت و معرفی انواع آن تهیه گردیده است.

سهام چیست ؟

سهام شکل جمع کلمه سهم می باشد . سهم نیز واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که لازم است میزان آن ، در اساسنامه ذکر شود و به موجب ماده 42 لایحه قانون قانون تجارت : سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم  سند قابل معامله ای است که نشان دهنده  تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

شرکت سهامی چیست ؟

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه در ان به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام انها است .

توجه داشته باشید که شرکت های تجاری از حیث مسئولیت به شرکت های سرمایه ، شخص ، مختلط و کمیتی تقسیم می شوند .

شرکت سهامی در این دسته بندی در دسته شرکت های سرمایه قرار گرفته است و بنا بر قوانین رایج بر این نوع شرکت ، شرکت های سهامی از تجمیع سرمایه های اندک سهامداران تشکیل می شوند. این نوع شرکت ها با خرید و فروش سهام توسط اعضاء  دائما در حال تغییر و تحول هستند و در این شرایط طبعا استمرار حیات شرکت مشروط به وجود سهام می باشد.

چنانچه اشاره شد این شرکت ها بهترین نمونه جهت معرفی شرکت های سرمایه می باشند چراکه به دلیل خرید فروش دائمی سهام در بازار همواره صاحبان سهم متغیر هستند .

images

در ماده 5 قانون تجارت مشخصات اصلی شرکت های سهامی چنین اشاره شده است:

1-مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام ان ها می باشد

2-کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب می شود

3-عده شرکا ء کمتر از سه نفر نباشد

4-سرمایه شرکت نمی بایست از مبلغ تعیین شده توسط قانون گذار کمتر باشد

بنا بر لایحه ماده 4 اصلاح شرکت های به دو دسته بندی اصلی تقسیم می شود:

1- شرکت سهامی عام 2- شرکت سهامی خاص

1-شرکت سهامی عام : شرکت هایی که موسسین انها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند شرکت سهامی عام نامید می شوند

2-شرکت سهامی خاص : شرکت هایی که تمام سرمایه ان ها در موقع تاسیس منحصا توسط موسسین تامین گردیده است شرکت سهامی خاص نامیده می شود

ویژگی ها ی شرکت سهامی عام

1-حداقل تعداد اعضا برای تشکیل شرکت سهامی عام 5 نفر می باشد

2-سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود

3-سهم سرمایه موسسین نباید از 20 درصد سرمایه شرکت کمتر باشد

4- اظهارنامه به انضمام طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد با قید روزنامه کثیرالانتشار منتخب ، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به اداره ثبت شرکت ها و در نقاطی که اداره ثبت وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت شود.( ماده 6 قانون تجارت)

5- رسید سپرده نقدی و در صورتیکه بخشی از آن در قالب تعهد غیر نقدی باشد اسناد مالکیت مربوطه در همان بانکی که واریز نقدی در آن انجام پذیرفته ، تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.

6-سی و پنج درصد از مبلغ مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان ” شرکت سهامی عام  در شرف تاسیس ” نزد یکی از بانک ها سپرده شود

7- پس از ثبت شرکت سهامی عام،سهام آن در بورس داد و ستد می شود

 ویژگی ها ی شرکت سهامی خاص

1-تعداد مدیران حداقل 3 نفر است

2-در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست

3-در شرکت سهامی خاص،مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

4-سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید

5-در شرکت سهامی خاص،مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد.(ماده 4 ل.ا.ق.ت)

6-هر کس قبل از به ثبت رسیدن شرکت به صدور سهام مبادرت کند به مجازات محکوم خواهد شد

7-سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های سهامی عام و خاص در مطالبی به تفکیک و بصورت کامل شرح داده شده است. در صورت نیاز این مطالب را مطالعه بفرمایید.

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران