شرکت های چند ملیتی و قواعد رایج بر آن

امروزه گسترده تر شدن دامنه ارتباطات بین المللی تاثیرات بسیاری بر نحوه کسب و کار و اقتصاد داشته است . چنانچه امروزه با شرکت های بسیاری که در سطح بین المللی فعالیت می نمایند و به عبارتی چند ملیتی می باشند روربرو هستیم . در رابطه با تاریخچه این شرکت ها می بایست اشاره نمود که شرکت های چند ملیتی از زمان جنگ  جهانی دوم شروع به فعالیت نمودند و به مرور زمان  به بخشی جدا نشدنی از اقتصاد تبدیل گشتند. کشورهای در حال توسعه و صنعتی در جهان مهمترین مراکز این شرکت ها ی بین المللی می باشند. چراکه به ‌رغم علاقه‌مندی این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه هم با اتخاذ سیاست‌هایی درصدد جلب توجه این شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری در کشورشان بوده‌اند و این امر خود در پیدایش این شرکت ها در سطح بین الملل بی اثر نبوده است.

شرکت چند ملیتی چیست ؟

در تعریف شرکت های چند ملیتی می توان چنین اشاره نمود که این شرکت ها مجموعه هایی هستند که با هدف گسترش دامنه فعالیت خود در سراسر جهان بویژه سرمایه گذاری در کشورهای صنعتی که در حال توسعه می باشند و استفاده از امکانات بلقوه و بالفعل این کشورها اقدام به ثبت و تاسیس یک شرکت فرعی(شرکت فرعی شرکتی که قسمت اعظم سهامش متعلق به شرکت اصلی است) در این کشور ها می نمایند .در شرکتهای چند ملیتی، شرکت مادر یا شرکت اصلی، تابعیت کشور محل ثبت خود را دارد و شرکتهای فرعی هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهند داشت. البته بعضا این شرکت ها چنان گسترش پیدا می کنند که تایین ملیت آنها چندان آسان نخواهد بود.

شرکت های چند ملیتی و مهمترین قواهد و قوانین رایج بر آنها

با توجه به تعاریفی که از این نوع شرکت در ابتدای مطلب ارائه گردید می توان به اهمیت این شرکت ها در پیشرفت اقتصاد، علم و صنعت و تکنولوژی پی برد.

فعالیت اینگونه شرکت ها به صورت جمعی و گروهی در قالب اشخاص حقوقی صورت می گیرد ،که در عرضه های مختلف این اشخاص حقوقی در قالب شرکت های تجاری از داخل کشورهای متبوع فراتر رفته  و بصورت فراملی و با دامنه بسیار وسیع جهانی فعالیت می نمایند.

این نوع شرکت دارای دو عنصر اصلی به ظاهر متضاد می باشند که عبارتند از:

وحدت : این عنصر بدین معناست که این شرکت ها معمولا در تصمیم‌گیری، عمل، منابع  انسانی، مالی و فنی دارای وحدت می باشند که موجب هویت مشخص آنها گردیده است. شرکت اصلی یا مادر با سایر شرکت های فرعی و یا شعبات مجموعه ایی واحد تشکیل خواهند داد. تصمیم گیری در شرکت های بین المللی معمولا به صورت هرمی می باشد و بنا بر همین اصل مرکز و پیرامون نیز یکی از خصوصیات اصلی شرکت‌های چندملیتی است .

کثرت: کثرت در شرکت های بین المللی به دلیل فعالیت این شرکت ها به صورت فراملی و در چندین کشور متفاوت می باشد.

1- تعداد بسیاری از شرکت های تشکیل شده دارای شخصیت حقوقی مشخص می باشند.

2- چنانچه اشاره شد با توجه به تاسیس این شرکت ها در کشورهای متفاوت و با توجه به قوانین متفاوت کشورها دارای تابعیت چندگانه می باشند . در نهایت در شرکت های چند ملیتی منافع شرکت اصلی نسبت به شرکت های فرعی در اولویت می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت چند ملیتی 

1- درخواست کتبی و  ارائه آن به اداره ثبت علائم تجاری با درج نام های کشورهای مورد نظر

2-مدارک هویتی از قبیل کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه مدیران و صاحبان حق امضای شرکت

3-کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه مدیران و صاحبان حق امضای شرکت

4-اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران جهت روئت و کپی آن به منظور ثبت در پرونده

5-کپی برابر اصل گواهی ثبت برند

6-روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی

7-تکمیل فرم مخصوص جهت ثبت شرکت بین المللی با ترجمه انگلیسی

8-پرداخت هزینه های ثبت که توسط اداره ثبت شرکت های بین المللی در کشور میزبان صورت می گیرد

9-تهیه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت که به وسیله مدیران و صاحبان حق امضا و با مهر شرکت امضا شده باشد

10-کپی پاسپورت اعضای شرکت

11-ارائه وکالت نامه دادگستری در صورت انجام امور به واسطه ی وکیل

سپاس از همراهی شما عزیزان

 

 

ثبت شرکت در ایران