شرایط ثبت شرکت چیست ؟

شرایط ثبت شرکت چیست و چه کسانی می توانند شرکت ثبت نمایند:

یکی از بهترین روش ها جهت آغاز انواع فعالیت تجاری و یا غیر تجاری و به طور کلی هرگونه فعالیت اقتصادی ثبت شرکت می باشد ، ثبت شرکت عامل فعالیت شرکاء در چهارچوب قوانین و همچنین بهره برداری از حمایت قانونی می باشد و یکی از مهمترین گامها در جهت موفقیت کسب و کار و پیشبرد اهداف افراد به صورت گروهی به شمار می آید.

شرکت چیست ؟

هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد ، تفاهم نمایند، فرآیند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است .به عبارت دیگر هر گونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه با شد مشمول فعالیت شرکت تجاری است   .

به موجب قوانین چه کسانی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند:

1-کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند .

2-دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.

3-اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند.

4-چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند  .

بنا بر قانون تجارت ایران شرایط ثبت شرکت چیست ؟

در قرارداد شرکت مثل همه عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارت است از :

قصد و رضا ، اهلیت ، معین بودن موضوع ، قانونی بودن جهت و هدف. همچنین شرایط اختصاصی تشکیل شرکت عبارت است از : وجود شرکا ، همکاری شرکا ، سرمایه گذاری ، تقسیم سود و زیان ، مبادرت به عملیات بازرگانی

1قصد و رضا

یکی از شرایط اساسی صحت معامله ، قصد طرفین و رضای آن ها است. قصد عبارت است از عزم و تصمیم به انشای عقد و پذیرفتن نهایی التزام و تعهد به قرارداد و رضا به معنای موافقت ، طیب نفس و رضایت به کار می رود.

قصد و رضا ناشی از اراده و اختیار است و فقدان هر یک موجب بطلان قرارداد است.

2اهلیت

اهلیت به توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته می شود. کسی که فاقد اهلیت است محجور نامیده می شود. محدوده افراد فاقد این حق در نظام های قضایی مختلف است اما معمولاَ مجنونین و دیوانگان ،سفها و کم خردان و کودکان قبل از رسیدن به سن قانونی از اهلیت برای اعمال بخشی یا تمامی حقوق خود برخوردار نیستند.

ملاک رشد از نظر قانون رسیدن به سن هیجده سال و ضابطه عقل عرف و نظر پزشک قانونی است.

3معین بودن موضوع

به موجب بند 3 ماده 190 ق.م از جمله شرایط اساسی صحت هر معامله این است که مورد معامله ” موضوع معین ” باشد. بنابراین ، مورد معامله نباید بین چند امر مردد باشد و طرفین قرارداد باید موضوع واحدی را مورد قصد انشا قرار دهند. موضوع شرکت برای امر مبهم و غیر معین باطل است.

4–  قانونی بودن جهت و هدف

در صورتی که جهت و هدف شرکت امر غیر قانونی مثل قاچاق و قمار و سرقت و اغتشاش و نظایر این ها باشد باطل است

نکته : کارمند رسمی دولت تنها در صورتی می توانند سهامدار باشند که 20 در صد از سهام شرکت را در اختیار داشته باشند و بدون داشتن حق امضا ء تنها عضو هیات مدیره با شند در ضمن سهام دار زیر 18 سال نمی تواند عضو هیات مدیره باشند .

 

 

آنچه باید از ثبت شرکت بدانیم

شرکت چیست:

در تعریف شرکت در قانون مدنی ایران چنین اشاره شده است : شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه؛در حقیقت شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضاء یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند به عبارتی دیگر شرکت به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آنها است.

چرا می بایست شرکت ثبت نماییم و مزایای ثبت آن چیست؟

یکی از مهمترین و اساسی ترین گام ها در راه اندازیه فعالیت تجاری و یا خدماتی مستمر و برنامه ریزی  شده ثبت شرکت می باشد که در نخستین گام به کسب و کار شما وجه ایی قانونی می بخشد و شما را به عنوان یک فرد که اقدام به فعالیت در چهارچوب قانون نموده است از امتیازات قانونی که برای شرکتهای ثبت شده در نظر گرفته شده است برخوردار می گرداند. بنابراین به جرات می توان گفت که بهترین روش برای انجام فعالیتهای گسترده با بازده مالی بالا و بلند مدت   با هدف پیشرفت و رسیدن به مراتب بالاتر و دستیابی به اهداف بزرگتر  ثبت یک شرکت و پیشبرد اهداف از طریق فعالیت قانونی  تحت عنوان شرکت ثبت شده می باشد.

آیا ثبت شرکت الزامی است؟

قوانین ثبت شرکت برای نخستین بار در سال ۱۳۱۰ وارد قوانین تجارتی ایران شدند که در ۱۲ ماده تنظیم و به تصویب مجلس وقت آن زمان رسید .مطابق مواد ۲ – ۳ – ۴ – ۶ این قانون به الزامی بودن ثبت شرکت در ایران تاکید شده است و برای عدم ثبت رسمی آن مجازات قانونی در نظر گرفته شده است .

بر اساس مندرجات این قانون هرگونه شرکتی اعم از ایرانی یا خارجی که تصمیم به تشکیل و فعالیت در خاک ایران دارد حتما باید تقاضانامه ی ثبتی خود را تسلیم مرجع ثبتی معرفی شده از طرف قانون نماید وگرنه از طرف دولت ایران به رسمیت شناخته نمی شود و فعالیت آن غیرقانونی می باشد و به جزای نقدی و انحلال شرکت و ممنوعیت از فعالیت محکوم خواهد شد .

توجه داشته باشید که شرکت ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از:

 1- شرکت مدنی 2- شرکت تجاری

شرکت مدنی چیست و تاسیس آن چگونه است:

نوعی از شرکت می باشد که از اجتماع مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل می گردد و از در هم آمیختن سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید با این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمیابد و هر شخص به طور جداگانه مالک سرمایه ی خود می باشد و امور به صورت مشارکتی اداره میگردد .

شرکت تجاری چیست و تاسیس آن چگونه است:

نوعی از شرکت می باشد که تحت سیطره ی قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت  پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد . توجه داشته باشید که این نوع شرکت همواره صرف نظر از نوع فعالیت تجاری محسوب می گردد.

 انواع شرکت تجاری کدام است: 

در ماده 20 قانون تجارت ایران شرکت های تجاری دارای هفت دسته بندی اصلی می باشند که عبارتند از:

شرکت با مسئولیت محدود ، سهامی (خاص و عام)، شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی ، شرکت های تعاونی(تولید و مصرف)، تضامنی و نسبی

انواع این شرکت های تجاری هریک دارای خصوصیات منحصر به فرد خود می باشند و هریک تابع قوانین خاصی می باشند. البته اساسنامه تنظیم شده در این شرکت ها دارای مشترکاتی است، اصولا در اساسنامه شرکتها مواردی نظیر نام شرکت  – وضوع فعالیت شرکت(هدف)  -مدت زمان فعالیت شرکت – آدرس مرکز اصلی (دفتر مرکزی) و شعب شرکت  -میزان سرمایه شرکت(میزان سهام یا سهم الشرکه ی هر یک از اعضا)به تفکیک نقد و غیر نقد تعداد سهام شرکت و نوع آنها (بی نام ،با نام ، ممتاز ، وثیقه و ….)، نحوه انتقال سهام و ….. درج می گردد. البته لازم به ذکر است مؤسسین می توانند هر تعداد ماده که بر خلاف مواد اصلی اساسنامه و مخالف قانون تجارت نباشد را به اساسنامه شرکت اضافه نمایند.

تفاوت اصلی در این قالب ها معمولا در روابط شرکاء، مسئولیت آنها در مقابل دیون شرکت ، سرمایه اولیه ، نحوه تقسیم سود و …… می باشد که البته لازم است انواع این شرکت ها در مطلبی به تفکیک شرح داده شود جهت آشنایی با انواع شرکت های تجاری در مقالات بعدی همراه ما باشید.

 

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران