استعلام شماره ثبت و شناسه ملی

بعد از ثبت شرکت در اداره ی ثبت و پایان کارها ؛ اداره ثبت شرکت ها یک شماره به عنوان شماره ثبت به شرکت مورد نظر میدهد. به وسیله ی این شماره شرکت مورد نظر شناخته میشود . این شماره گاهی ممکن است مشابه دیگری داشته باشد به همین دلیل سازمان املاک و اسناد کشور شماره دیگری را برای هر شرکت اختصاص داده است .

این شماره به نام شناسه ی ملی به اشخاصی حقوقی تخصیص داده میشود؛ این شناسه ی 11 رقمی منحصربفرد است .

برای استعلام وجود یا عدم وجود شرکت ها از شناسه ملی و شماره ثبت استفاده میکنند .

مشخصات شماره ثبت :

یکی از راه های احراز هویت شرکت ها است

بدون تغییر است

شرکت بدون شماره ثبت غیر قانونی است

به وسیله شماره ثبت هویت افراد حقوقی ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک ، وزارت کشو و … قابل شناسایی است.

مزایای شماره ثبت و شناسه ملی

یافتن آدرس شرکت

بررسی غیر قانونی بودن یا قانونی بودن شرکت

بررسی نوع فعالیت و خدمات شرکت

روش استعلام شناسه ملی و  شماره ثبت شرکت

برای استعلام شناسه ملی و شماره ثبت شرکت میتوان رجوع به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کرد .

استعلام شماره ثبت و شناسه ملی

برای استعلام حداقل باید یکی از موارد زیر در دست باشد :

شماره ملی

شماره ثبت

نام شخصیت

لازم به ذکر است این سامانه مدام در حال بروز رسانی است تا شرکت های تازه تاسیس را وارد سامانه کند .همانطور که گفته شد وارد کردن یکی از مشخصات بالا ضروری است وقتی یکی از آنها را وارد شد درصورت صحیح بودن دو اطلاعات دیگر نماینگر میشود .

با وارد کردن یکی از فیلد ها مشخصاتی از قبیل نوع شخصیت ، سازمان ثبت کننده و وضعیت نمایان میشود .

اطلاعات و مشخصات مربوط به شرکت ها و موسسات غیر تجاری در این سامانه قابل رویت است

 

 

ثبت شرکت در ایران