صادرات و واردات از طریق ثبت شرکت

صادرات و واردات یکی از اصلی ترین نیازها و فعالیت های اقتصادی هر کشور در دنیا می باشد که تاثیرات بسزایی در بهبود و رشد اقتصاد ، بازرگانی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ها و… خواهد داشت . تمامی کشورها دارای کالا ها و یا تولیداتی جهت صادرات و همچنین نیاز هایی جهت واردات از سایر کشورها می باشند .دولت ها معمولا تلاش می نمایند تا درآمد مورد نیاز جهت نیازهای وارداتی خود را از طریق درآمد حاصل از صادرات تامین نمایند و مهمترین تلاش بر قراری اعتدال میان این دو می باشد.

ثبت شرکت در ایران