شرایط ثبت شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوري اطلاعات و ارتباطات چيست؟

از دوران ما با عنوان عصر ارتباطات یاد می شود و این بدین معناست که امروزه بر قراری ارتباط و ارسال اطلاعات در سطح جهان به آسانی مهیاست . فن آوری ارسال اطلاعات و ارتباط جوامع در سال های اخیر گسترش بسیاری داشته است و همچنین دستخوش تغییراتی نیز گردیده است بگونه‌اي كه امروزه داده‌ها و اطلاعات بسرعت و در زماني غيرقابل تصور به تمامی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده كنندگان قرار مي‌گيرد.

اطلاعات منشا دانایی و بصیرت انسان هاست و نقش حائز اهمیتی در رشد و پیشرفت جوامع خواهد داشت ،بنا بر این هدف از بکار گرفتن فن آوری اطلاعات در جوامع افزایش اگاهی در انسان هاست . فن آوری اطلاعات دارای سه محور اصلی در علوم سخت افزار ، نرم افزار و فکر افزار می باشد و این موارد در کلیه عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مشهود است  . فن آوری اطلاعات را به بیان ساده می توان به بخش اصلی تقسیم نمود:

-فناوری : کاربردی کردن علم

-پردازش : مدیریت بر روی اطلاعات

-اطلاعات : داده های پردازش شده

و به طور کلی می توان گفت که فن آوری پردازش اطلاعات علمی است که از آن برای مدیریت و پردازش اطلاعات استفاده می گردد.

اهمیت علوم فناوری اطلاعات

امروزه بسیاری از امور توسط علوم فن آوری اطلاعات بسیار آسان تر و به صورت اتوماتیک انجام می پذیرد. کارشناسان این رشته در زمینه داده های حساس و ایجاد شبکه های کامپیوتری اختصاصی و مهندسی فعال هستند و پیشرفت آنان در این حوزه به اتوماتیک سازی فرآیند های زیر منجر گردیده است:

1-مدیریت تمام سیستم ها

2- تولید وتغییر اطلاعات حساس

3-توسعه فرهنگی و ارتباطات

4- روان سازی فرآیندهای تجاری و ارتقای به موقع

 شرح وظایف مجموعه های فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-تهیه و تدوین طرح های جامع در زمینه شبکه ارتباطات بر اساس الزامات،نیازها،استانداردها،و ضوابط

2-فراهم کردن امکانات لازم جهت تامین نیازهای متقاضیان شبکه های خصوصی کلان

3-تهیه و تصویب دستورالعمل ها،ضوابط،معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تاسیس،توسعه،نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات

4-مدیریت،برنامه ریزی و پیاده سازی آموزش های تخصصی خاص به منظور توسعه مهارت های لازم

5- اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکان در چارچوب قوانین و مقررات کشور

6- عضویت در نهادها و انجمن های تخصصی ملی و بین المللی و شرکت در کنفرانس های مربوطه به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات

جهت ثبت شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات (شرکت مخابرات ) می باشید همچنین در ارتباط با  انتخاب قالب مناسب جهت ثبت این نوع شرکت می بایست اشاره نمود که شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دو قالب شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود قابل ثبت می باشد.

شرایط ثبت شرکت فناوری اطلاعات سهامی خاص

1-مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3نفر می باشد.(دو نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا انتخاب شوند)

2-حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد(ماده 5لایحه اصلاحی قانون تجارت)

3-حداقل 35درصد از سرمایه می باسیت نقدا پرداخت شود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت فناوری اطلاعات سهامی خاص

1-تصویر برابر با اصل مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی سهامداران،مدیران و بازرسان)

2-اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری جهت اعضای هیئت مدیر،مدیر عامل و بازرسان

3-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط ،در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

4-اقرارنامه امضاءشده

 شرایط لازم جهت ثبت شرکت فناوری اطلاعات با مسئولیت محدود

1- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل 2نفر می باشد

2-حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان است

3-در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت آن نماید.

مدارک مورد نیازثبت شرکت فناوری اطلاعات با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد

1-کپی مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)

2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

3- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

4-امضای اقرارنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت شرکت در ایران