ثبت شرکت های دانش بنیان

ثبت شرکت های دانش بنیان خصوصی و دولتی :

ثبت شرکت های دانش بنیان همانند ثبت شرکت های دیگر باید در اداره ی ثبت و املاک کشور ثبت گردد .شرکت مورد نظر در ابتدا نمیتواند دانش بنیان باشد و همانطور که گفته شد باید مانند دیگر شرکت ها ثبت شود و بعد از ارزیابی هایی که در ذیل گفته میشود شرکت مورد نظر به شرکت دانش بنیان تبدیل میشود .

فرایند دانش بنیان شدن شرکت ها :

شرکت متقاضی بعد از تولید کالا و خدمات و ارائه ی ازمایش ها بر پایه علم و دانش و فناوری و همچنین ارائه ی برنامه ی تولید برای شرکت های تازه تاسیس ، بر مبنای آیین نامه ی های تصویب شده ی کارگروه ; ارزیابی میشوند ودر صورت دارا بودن شرایط و نکات گفته شده در مورد شرکت های دانش بنیان  برای مدت محدود میتوانند از تسهیلات و حمایت ها و مزایای قانون شرکت ها و موسسای دانش بنیان استفاده کنند .

برای تمدید این زمان ذکر شده باید دوباره مورد ارزیابی و تحقیق قرار بگیرند .

لذا این ارزیابی ها و اظهار نظرها باید بعد از ثبت شرکت صورت بگیرد و در زمان ثبت شرکت نمیتوان گفت شرکت متقاضی دانش بنیان است یا خیر  ؟

مراحل ارزیابی:

ارائه ی طرح و برنامه ی فعالیت شرکت و موسسه برای سهولت در این کار بهتر است که از طرح اولیه که شرکت برمبنای آن تاسیس شده وثبت استفاده شود.

هماهنگی با مراکز و پارک های علم و فناوری جهت فعالیت و تکمیل و تحویل فرم ها و کاربرگ های ارائه شده توسط آنها

پیگیری نتایج ارزیابی و اظهار نظرهای اولیه

حضور در جلسات دعوت شده توسط آن مراکز برای دفاع از طرح ها و ایده ها

پیگیری نتایج داورها

شروع به کار در مراکو پارک های علم و فناوری مورد نظر

ثبت شرکت های دانش بنیان

مراحل ثبت شرکت ها برای دانش بنیان شدن:

مراحل ثبت شرکت ها برای دانش بنیان شدن این گونه میباشد که شرکت و یا موسسه ی متقاضی ابتدا باید به سامانه شرکت های دانش بنیان رجوع کند ، تمام آیین نامه ها و قوانین و مقررات را در قسمت ( مصوبات کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجراء ) مطالعه کرده و در صورت دارا بودن شرایط ذکر شده ، در سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسه های دانش بنیان ثبت نام کنند .

ثبت شرکت در ایران