ثبت شرکت پیمانکاری

شرکت پیمانکاری :

شرکت های پیمانکاری مجموعه های حقیقی یا حقوقی میباشند که با قرارداد های مختلف مسئولیت انجام کارهایی را بر عهده میگیرند . مانند حمل و نقل و نظافت و ارائه خدمات مختلف به شرکت های دیگر و…

این شرکت ها معمولا شرکت های خدماتی میباشند .

معمولا این شرکت ها با توجه به زمینه فعالیت و منابع مالی و انسانی  در مناقصه های شرکت های دیگر برای مسئولیت گرفتن کارهایی از قبیل نظافت ، تعمیرات ، حمل و نقل ، … شرکت میکنند.

شرکت های پیمانکاری دارای رتبه و گرید خاصی میباشند که در رتبه بندی شرکت ها به آنها اشاره شده است .

انواع شرکت های پیمانکاری : 

بر اساس آیینه نامه ی معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری شرکت های پیمانکاری به دسته های زیر تقسیم شده اند :

 • نیرو
 • نفت و گاز
 • راه و ترابری
 • مرمت آثار باستانی
 • ساختمان
 • آب کشاورزی
 • کاووش های زمینی
 • صنعت و معدن
 • ارتباطات
 • تاسیسات و تجهیزات

ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت پیمانکاری : 

ابتدا باید در نظر گرفت برای ثبت شرکت چه نوع شرکتی برای فعالیت ما مناسب میباشد شرکت سهامی خاص یا شرکت با مسئولیت محدود . با توجه به شرکت های دیگر و اعتبارشان ؛ شرکت های سهامی خاص از اعتبار بیشتری نزد شرکت های مناقصه گذار برخوردار میباشند . پس شرکت سهامی خاص برای تشکیل  شرکت پیمانکاری مناسبتر میباشد و البته باید گفت که شرکت با مسئولیت حدود مزایای خود را دارد و نمیتوان صد در صد گفت که شرکت سهامی خاص مناسب این زمینه فعالیت میباشد .

مراحل و مدارک ثبت شرکت پیمانکاری : 

مراحل ثبت شرکت های پیمانکاری چه به صورت سهامی خاص و چه به صورت با مسئولیت محدود به شرح زیر میباشد :

1 . برای شرکت های سهامی خاص :

 • معرفی حداقل 3نفر عضو و دونفر بازرس به صورت جدا :

◊ حداقل مدرک بر ای بازرسان کارشناسی رشته ی مربوطه میباشد .

◊ حداقل سابقه 5 سال کار مفید داشته باشند .

◊ عدم اشتقال به نمایندگی مجلس شورای اسلامی

◊ مدیر و مدیرعامل شرکت نباشند .

◊ با مدیر و مدیرعامل نسبت خویشاوندی نداشته باشند .

 • حداقل 35 درصد سرمایه اولیه باید در حساب جاری بانک باشد .
 • انتخاب نامی مناسب برای شرکت باید در نظر داشت در نام شرکت از عنوان سهامی خاص استفاده شود.
 • حداقل سرمایه اولیه 100 هزار تومان میباشد .
 • امضای اساسنامه شرکت توسط سهامداران و ارائه دو جلد از آن
 • ارائه دو نسخه اظهارنامه
 • ارائه دو نسخه جدا از صورت جلسه مجمع عمومی و هیئت مدیره که به امضای سهامداران و بازرسان رسیده باشد .
 • ارائه کپی برابر اصل مدارک احراز هویت سهامدارن و بازرسان
 • ارائه گواهی عدم سوپیشینه
 • در صورت نیاز ارائه مجوز از مرجع ذیصلاح

∴ کلیه فرم های اظهارنامه و اساسنامه و صورت جلسه در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور موجود میباشند .

2. برای شرکت های با مسئولیت محدود :

 • معرفی حداقل دو نفر عضو
 • انتخاب نام مناسب و قابل تایید برای شرکت در نام شرکت باید از کلمه با مسئولیت محدود استفاده شود .
 • حداقل سرمایه اولیه 100 هزار تومان میباشد
 • تعهد پرداخت کل سرمایه
 • کپی برابر اصل مدارک احراز هویت اعضا
 • ارائه گواهی عدم سوپیشینه
 • امضای اقرارنامه شرکت
 • اخذ و ارائه موجوز از مرجع ذیصلاح در صورت نیاز
 • تکمیل و ارائه فرم های اساسنامه ، شرکت نامه ، اظهارنامه هر کدام در دو نسخه ( این فرم ها در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور موجود میباشند )

کلیه ی فرم ها و مدارک در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور باید اسکن و تکمیل شوند . و سپس باید همه مدارک و فرم ها را به اداره ثبت شرکت ها ارسال کرد . در صورت عدم نقص مدارک و ثبت نام ؛ نماینده برای امضای مدارک در اداره ثبت حاضر میشود و سپس مجوز ثبت شرکت صادر میگردد . در این صورت در مدت ماه مجوز انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالنتشار داد میشود .

 

 

ثبت شرکت در ایران