رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت ها :

اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها نوعی مقایسه برای تضمین کیفیت و کمیت ارائه خدمات و تولیدات پیمانکاران میباشد . برای انجام هر پروژه توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت توسط دستگاهی اجرایی مربوطه بررسی میشود . مرحله اول احراز صلاحیت شرکت های حاضر در مناقصه ها و پروژه های دولتی و خصوصی دریافت گواهی صلاحیت میباشد .

از دید سازمان فنی و عمران استاندارد شرکت ها به دو دسته تقسیم میشوند :

 1. شرکت های پیمانی
 2. شرکت های مهندسی مشاور

رتبه بندی شرکت های پیمانی در 11 رشته میباشد و در پایه های 1 تا 5رتبه بندی میشوند . رتبه بندی شرکت های مهندسی مشاور از 1 تا 3 میباشد .

رشته های مختلف زیر 11 رشته میباشد که توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری رتبه بندی شده اند :

 1. ساختمان
 2. راه ترابری
 3. صنعت و معدن
 4. تاسیسات و تجهیزات
 5. کشاورزی
 6. آب
 7. بازسازی آثارباستانی
 8. کاوش های زمینی
 9. ارتباطات
 10. نفت و گاز
 11. نیرو

شرکت های پیمانکاری عموما در زمینه های اجرا و انجام پروژه های عمرانی و قرارداد های ساخت و نظارت بر پیمانکار فعالیت دارند .

شرکت های مهندسی مشاور در زمینه های طراحی و نظارت بر ساخت فعالیت دارند و واسطه ایی بین کارفرما و پیمانکار میباشند .

در شرکت های پیمانکاری برای رتبه بندی امتیاز نیروی انسانی متخصص ، امتیاز توان مالی و امتیاز فعالیت های انجام شده ی قبلی را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهند .

برای شرکت های مشاور رتبندی شرکت ها بر اساس امتیاز نیروی و امکانات فنی و مهندسی و نرم افزاری مورد ارزیابی قرار میگیرد .

رتبه بندی شرکت های مختلف در بخش های زیر صورت میگیرد :

 • رتبه بندی EPC
 • رتبه بندی انفورماتیک
 • رتبه بندی پیمانکاران
 • رتبه بندی مشاوران
 • رتبه بندی انبوه سازان

رتبه بندی شرکت به عوامل زیر ارتباط دارد :

 1. تعداد نیرهای انسانی و میزان سوابق آنها
 2. سوابق شرکت
 3. مبلغ قراردادهای انجام شده شرکت در بخش خصوصی و دولتی
 4. و نامه و بیمه از تامین اجتماعی برای صحت انجام قرار داد
 5. توانایی مالی بر اساس اظهارنامه آخرین سال مالی شرکت

مزایای رتبه بندی شرکت :

شرکت های پیمانکاری باید برای شرکت در مناقصه های دولتی دارای گواهینامه صلاحیت باشند .

اشخاص سرمایه گذار در صنایع مختلف با توجه به رتبه بندی شرکت ها و سرمایه ی آنها برای انجام پروژه های خود تصمیم گیری میکنند .
یکی دیگر از مزایای رتبه بندی شرکت ها این است که شرکت های مختلف با توجه به رتبه ها  و مقایسه با شرکت های دیگر میتوانند نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند .

شرکت ها و نهاد های دولتی فقط با شرکت هایی قرارداد میبندند که دار ای رتبه باشند و با شرکت های فاقد رتبه اجازه ی عقد قرارداد ندارند .

شرایط عمومی  دریافت گواهینامه صلاحیت  : 

شرایط عمومی برای دریافت گواهی صلاحیت و رتبه شرکت ها به شرح زیر میباشد :

 • شرکت باید در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده باشد .
 • شرکت مورد نظر سوپیشینه ی حرفه ایی نداشته باشد .
 • مدیران شرکت کارمند دولت نباشند .
 • مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باید سوابقشان بر اساس جداول ا تا 7 آیین نامه باشد
 • امتیاز مدرک تحصیلی هیت مدیره و پرسنل فقط در یک شرکت محاسبه میگردد
 • در صورتی که دو مهندس در شرکت با سابقه بیمه عضو اعضای هیئت مدیره باشند میتوانند در دو شاخه متفاوت تقاضای اخذ رتبه نمایند.

 

ثبت شرکت در ایران