تعریف تشکیلات وموسسات غیر تجاری چیست ؟

تا کنون به شرح و ارائه مطالبی در رابطه با قانون تجارت و بررسی شرکت های تجاری پرداختیم لکن مجموعه های دیگری نیز با عنوان موسسات غیر تجاری قانونا در حال فعالیت می باشند که این مطلب با هدف بررسی این موسسات و مراکز تهیه گردیده است :

به موجب ماده 1 ایین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب1337 تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور ر ماده 584 قانون تجارت چنین تعریف شده اند:

کلیه تشکیلات و موسسات غیر تجارتی از قبیل مراکزی که با هدف فعالیت در امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال ان تشکیل می شود، اعم از ان که موسسین تشکیل دهنگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند، موسسات و تشکیلات غیر تجاری نامیده می شوند.

انواع تشکیلات و موسسات غیر تجاری

بنا بر  ماده  2ایین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 1337 به دو قسمت تقسیم می شود:

1موسساتی که مقصود از تشکیل ان  جلب منافع و تقسیم ان بین اعضا خود نباشد مانند : موسسات خیریه  و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و… را موسسا ت غیر انتفاعی دانست .

2موسساتی که مقصود ا زتشکیل  ان ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند :کانون های فنی و حقوقی و غیره را انتفاعی می نامند .

حیات تشکیلات و موسسات غیر تجاری

این موسسات جهت شروع فعالیت لازم است در دفاتر مخصوصی که توسط وزارت دادگستری تایین گردیده است شخصیت حقوقی خود را اعلام و ثبت نمایند و متناسب با فعالیت خود عناوینی از قبیل کانون یا بنگاه و امثال ان اختیار نمایند.

جهت ثبت این مراکز در تهران می بایست به اداره ثبت شرکت ها و در سایر شهرستان ها به ادراه ثبت مرکز اصلی مراجعه نمود . جهت ثبت این موسسات حضور حداقل دو شریک الزامی می باشد و قید سرمایه به هر میزانی بلامانع است .

در نخستین گام جهت ثبت اینگونه موسسات می بایست اظهار نامه ی ثبت تشکیلات و موسسات غیر انتفاعی را در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم نمود توجه داشته باشید که لازم است این اظهارنامه دارای تاریخ و امضا ء باشد . این اظهارنامه شامل مواردی به شرح ذیل است :

1- اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب ان

2-اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای ادراه موسسات و تشکیلات معین شده اند .

3-اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهارنامه به وسیله ی وکیل تنظیم شذه باشد .

4- تعیین ضمایم اظهارنامه.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تشکیلات و موسسات غیر انتفاعی

1-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده ( اوراق تقاضانامه به دلیل بهادار بودن می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد )

2- اساسنامه تکمیل شده ( دو نسخه )

3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره یا رکن اداره کننده

5- کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران

6- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه موسسین و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن

7- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس ، مبنی بر غیردولتی بودن آن

8- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

در انتها در رابطه با براندازی و انحلال اینگونه موسسات در نظر داشته باشیدکه موسسات غیر انتفاعی به دو شیوه منحل می گردند یک) انحلال ا ختیاری یعنی مجمع عمومی تصمیم به انحلال موسسه می گیرد . دو) انحلال اجباری که به موجب حکم دادگاه و طی ایجاد شرایطی موسسه منحل شده محسوب می گردد  .

با سپاس از همراهی شما عزیزان.

ثبت شرکت در ایران