پیگیری ثبت شرکت

با مراجعه به سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری  میتوان تمامی امور ثبتی را انجام داد ، تمام اشخاص متقاضی ثبت شرکت میتوانند از طریق این سایت شرکت خود را ثبت نمایند . پس از ورود اطلاعات در سامانه ، کد رهگیری داده میشود که بدون مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکت ها با وارد کردن آن کد از نتایج ثبت با خبر شد .

پاسخ و پیگیری درخواست ثبت از طریق کد رهگیری میباشد.

برای پیگیری درخواست باید به سامانه ثبت شرکت ها رجوع و در قسمت پیگیری درخواست کد رهگیری را وارد کرد . در این صورت ممکن است یکی از سه حالت زیر روی دهد :

1- رد پرونده :

  • در این صورت یعنی درخواست ثبت صورت نگرفته است و قابلیت ثبت شدن نداشته و باید مجدد در سامانه درخواست ثبت کرد و کد رهگیری جدید دریافت نمود این حالت در صورت میباشد که مدارک ارسال شده به اداره ثبت دارای نواقص حل نشدنی باشند .

2- نقص پرونده :

  • در این صورت پرونده و مدارک ارسالی به اداره ثبت دارای نواقصی قابل حل بوده است این نواقص در ابلاغیه ای جدا ذکر شده است که باید به رفع آن پرداخت . رفع ایرادات باید با پاکت و پوشه ای مخصوص رفع نقص به اداره ثبت ارسال شود .

3-صدور آگهی :

  • در این صورت با ثبت شرکت توسط اداره ثبت موافقت شده است .شخص متقاضی باید برای اخذ مدارک و امضا های موردنیاز به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید . برای ثبت و صدور آگهی در روزنامه رسمی باید از طریق سامانه روزنامه رسمی کشور اقدام کرد . بدین صورت که در سامانه ثبت نام کرد . اطلاعات لازم را وارد کرد . صدور آگهی ملزم پرداخت هزینه میباشد .

وضعیت آگهی :

وضعیت آگهی میتواند یکی از موارد زیر باشد :

  1. دریافت شده از ثبت : در این حالت فقط از اداره ثبت دریافت شده و برای چاپ باید هزینه ی آن پرداخت گردد .
  2. آماده ارسال به چاپ  : در این صورت یعنی آگهی در حال چاپ میباشد .
  3. در حال انتشار امضا  نشده : در این حالت یعنی آگهی در حای چاپ است اما امضا نشده
  4. انتشار یافته امضا نشده : در این حالت یعنی آگهی چاپ شده است اما نسخه امضا شده ی آن چاپ نشده است .
  5. انتشار یافته امضا شده : بدین ترتیب آگهی هم امضا شده است هم انتشار یافته است .

بعد از 5 روز کاری آگهی مورد نظر در سامانه روزنامه رسمی منتشر میشود و فایل PDF آن قابل دریافت میباشد . صدور آگهی آخرین کار ثبت شرکت میباشد و شرکت مورد نظر تشکیل میشود . سپس باید کارهایی از قبیل امور مالیاتی و پلمپ دفاتر مالی و حقوقی و اخذ کد اقتصادی صورت بگیرد .

 

 

ثبت شرکت در ایران